Har du lyst til å bli med i Ungdomsrådet?

VESTRE VIKENS UNGDOMSRÅD skal bidra til god medvirkning for ungdom – på ungdoms premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre tilbudet for unge pasienter og brukere.

Bilde av Ungdomsrådet. Ikke alle tilstede

Bilde av Ungdomsrådet. Ikke alle tilstede

Hvem kan bli medlemmer?

Du er i alderen 12-25 år og har eller har hatt pasient- eller brukererfaring fra ett av sykehusene i Vestre Viken. 
 
Vi ønsker spesielt deg som har lyst til å gjøre en forskjell for andre ungdommer.
 
​Ungdomsrådet skal hjelpe Vestre Viken med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus. 
 

Ta kontakt

Ta kontakt om du kunne tenke deg å bli med i ungdomsrådet: ungdomsraadet@vestreviken.no eller ta kontakt med koordinator på telefon 920 82 746 
 

Les mer

Les gjerne mer om Ungdomsrådet.
 
Lik oss på facebook: Ungdomsrådet Vestre Viken


Sist oppdatert 21.02.2024