Lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av sykehusenes fire oppgaver i «Lov om spesialisthelsetjenesten». På Lærings- og mestringssenteret tar vi imot henvendelser fra enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner. Ideen som ligger til grunn for virksomheten vår er at brukere, pårørende og fagpersoner har likeverdig kompetanse og kunnskap som tilsammen gir det beste behandlingstilbudet. Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring, tilbyr informasjon og veiledning så vel diagnosespesifikt som på tvers av diagnoser. Vi har tilbud innen både somatisk og psykisk helse.

Følg med på oversikten over våre aktiviteter som vil inneholde detaljer om det enkelte tiltak. For mange kan selvorganisert hjelp være et godt tilbud.  Du kan lese om dette hos Selvhjelp Norge

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med den samme sykdommen eller som pårørende til en med den samme sykdommen som du har. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Under det enkelte tiltak ligger påmeldingsinformasjon. For de fleste tiltak kreves det en henvisning fra lege for å delta.

Du finner alfabetisk oversikt over alle våre kurs i listen nedenfor. Vi har kurs ved alle våre lokasjoner; Bærum sykehus, Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Hallingsdal sjukestugu og på Blakstad.

Stort sett gruppebasert

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

Kursinnhold etter brukernes behov

Innholdet i kursene varierer. Det kan dreie seg om medisinske, praktiske, relasjonelle eller følelsesmessige forhold knyttet til det å ha langvarige helseutfordringer eller å være pårørende til noen som har det. Det som er felles, er at fagpersoner og brukerrepresentanter holder kursene sammen og at det er satt av tid til at deltakerne kan utveksle erfaringer.

Brukererfaring og fagkunnskap er sidestilt

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene i samhandling med fagpersoner. Dette for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til formidling av kunnskap, veiledning og erfaringsdeling, kan være avgjørende for om læring finner sted. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

Les mer på mestring.no


 

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lærings- og mestringssenter finner du ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Koordinator for Læring- og mestringssenteret er Anne-Cathrine Berg. Senteret kan nås på mail post.LMS@vestreviken.no

For mer info om Lærings- og mestringssenteret ved hvert sykehus kan du kontakte koordinatoren ved det enkelte sted:

Bærum sykehus
e-post: LMS.bs@vestreviken.no
Telefon: 67 80 93 14
Koordinator: Anne-Cathrine Berg


Drammen sykehus
e-post: LMS.drammen@vestreviken.no
Telefon: 32 80 40 25
Solveig Helene Midtvedt


Ringerike sykehus / Hallingdal sjukestugu
e-post: LMS.ringerike@vestreviken.no
Telefon: 32 11 60 05 / 976 42 926 / 920 60 898
Bodil Helene Bach


Kongsberg sykehus
e-post: LMS.kongsberg@vestreviken.no
Telefon: 480 73 510
Nina Jellum Helgerud

Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

En stor bygning med mange vinduer

Kongsberg sykehus

Drammensveien 4

3612 Kongsberg

Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss

Kurs og møter

 • Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus
  Vestre Viken, Drammen sykehus tilbyr kurs for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus
  2.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Diabetes type 2, Ringerike sykehus
  Velkommen til diabetes type 2 kurs på Ringerike sykehus for deg og dine pårørende. To dagers kurset er lagt opp til foredrag og erfaringsutveksling med fagpersoner hvor det er mulighet for å stille spørsmål.
  Diabetes type 2, Ringerike sykehus
  12.
  november
  2024
  Flere datoer
 • Startkurs - Livsstilsendringsprogram for deg med sykelig overvekt
  Startkurs er et livsstilsendringskurs for pasienter med sykelig overvekt og et obligatorisk ledd i den kirurgiske behandlingen av sykelig overvekt i Vestre Viken, Bærum sykehus
  Startkurs - Livsstilsendringsprogram for deg med sykelig overvekt
  21.
  august
  2024
  Flere datoer