Seksjon for poliklinisk behandling, Ringerike DPS

Vi tilbyr utredning og behandling av personer over 18 år fra Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Jevnaker kommune, med mistanke om psykisk lidelse.

Vi er organisert på tre steder:
- Poliklinikken på Ringerike, som består av tre team psykisk helse og ett team rus/avhengighet.
- Poliklinikken på Ål, som består av ett team psykisk helse.
- Poliklinikken på Modum, som består av ett team psykisk helse.
Teamene er bemannet med legespesialister og psykologspesialister. Andre faggrupper som psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer er også representert i teamene.

Våre oppgaver er utredning og behandling av pasienter over 18 år, med mistanke om psykisk lidelse, henvist av fastlege og andre med henvisningsrett fra Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Jevnaker kommune.
Pasienter med rus-/avhengighetsproblematikk blir utredet og gitt et poliklinisk behandlingstilbud fra 15 år og oppover. Pasienter med behov for døgnbehandling blir videre henvist til øvrige rustilbud i Vestre Viken HF.
Poliklinikkteamene våre samarbeider nært med kommuner og fastleger. Vi tilbyr akutt-tjeneste i poliklinikkenes åpningstid, samt veiledning og forebyggende helsearbeid.

Kontakt

Telefon

Sentralbord:

03525
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Poliklinikk Ringerike:

32 11 65 00
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Poliklinikk Ål:

32 08 69 70
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Poliklinikk Modum:

32 74 98 70
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken på Ringerike ligger på venstre side i eget bygg til venstre for hovedinngangen til Ringerike sykehus.

Poliklinikken på Ål ligger ved Hallingdal sjukestugu, i første bygg når du tar andre innkjøring på høyre side etter avkjøringen fra Riksvei 7.
Poliklinikken på Modum ligger inne på området til Modum Bad i Vikersund.

Et hus med plen og trær

Gordon Johnsens vei 2, Vikersund

Gordon Johnsens vei 2

3370 Vikersund

En bygning med parkeringsplass

Hallingdal sjukestugu

Helsetunvegen 15

3570 Ål

Ringerike sykehus, DPS-bygget

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss