Informasjon til pasienter og pårørende

Mottaksseksjonen er et akuttpsykiatrisk mottak i spesialisthelsetjenesten. En av oppgavene er å vurdere behov for behandling og hvor dette eventuelt skal skje. Det er ulike årsaker til innleggelse. Noen er innlagt frivillig, mens andre er innlagt mot sin vilje. Oppholdstiden i Mottaksseksjonen er på ca. et døgn.

En blå og hvit tegning av en mann og en kvinne

Mottaksseksjonen er et akuttpsykiatrisk mottak i spesialisthelsetjenesten.

En av oppgavene er å vurdere behov for behandling og hvor dette eventuelt skal skje. Det er ulike årsaker til innleggelse. Noen er innlagt frivillig, mens andre er innlagt mot sin vilje. Oppholdstiden i Mottaksseksjonen er på ca. et døgn.
I Mottaksseksjonen jobber vi tverrfaglig. Samtaler med ansvarlig lege/psykolog foregår på dagtid. Du vil få tildelt miljøbehandlere som vil være dine kontaktpersoner, og som du kan forholde deg til gjennom døgnet. Under oppholdet kan du forvente at vi er tilgjengelige og at det er trygt å være innlagt.

Medpasienter i Mottaksseksjonen strever med ulike ting. For å få et godt miljø for alle er det viktig at vi viser hensyn. Alle har rett til personvern og det er ikke anledning til å dele opplysninger eller ta bilder, video eller gjøre lydopptak av andre.

Når du kommer til seksjonen vil bagasjen din bli gjennomgått av personalet. Du vil også bli skannet med en metalldetektor. Gjenstander som kan være til fare for deg eller andre blir oppbevart av personalet. Medisiner du skal benytte under innleggelsen blir utdelt av personalet. Sykehuset kan ikke ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Eiendeler som blir ødelagt eller forsvinner under
innleggelsen vil som hovedregel ikke bli erstattet av sykehuset.

Du kan bruke mobil og nettbrett. Telefonsamtaler tas på eget rom. Hodetelefoner, ladeledninger og annet tilbehør oppbevares av personalet. Elektroniske enheter lades på personalets vaktrom.

Det er ikke tillatt med bruk av alkohol eller andre former for rusmidler under innleggelsen. Røyking er tillatt utendørs på anviste plasser. For å ivareta alles sikkerhet vil lighter/fyrstikker oppbevares av personalet. Forbruksvarer som sigaretter, snus, brus o.l. ordner du selv.

Vi vil tilrettelegge for besøk så godt som mulig, og ønsker at dette blir avtalt med personalet på forhånd. Det er ønskelig at besøk blir lagt til perioden kl. 16:30-21:00 på hverdager, og kl. 10:00 – 21:00 i helgen.

Du ordner hjemreisen fra sykehuset selv. Du kan ha krav på taxi, og
betaler da egenandel hvis du ikke har frikort. For mer informasjon se Pasientreiser.

Kontrollkommisjonen skal sikre din og pårørendes rettsikkerhet i møte med psykisk helsevern. Du og din hovedpårørende kan klage ved uenighet om vedtak. Klagen kan gjøres muntlig eller skriftlig, og personalet kan hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med personalet ved andre forhold. Du har rett til innsyn i din journal.

For å sikre at du får riktig behandlingstilbud ønsker vi dialog med dine pårørende. Pårørende er velkommen til å ringe seksjonen. Dersom du er innlagt mot din vilje vil vi ta kontakt med din hovedpårørende.
Vi har et spesielt ansvar for barn under 18 år. Sammen med deg og dine pårørende vil vi sikre at barna er ivaretatt mens du er innlagt hos oss.

Frokost: kl. 08:45
Lunsj: kl. 11:30
Middag: kl. 15:30
Kveldsmat: kl. 19:30

Tidslinje
Illustrasjon ved innleggelse på Mottaksseksjonen.

Informasjonsbrosjyre for pårørende

Plakat for pårørende

Sist oppdatert 18.12.2023