Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad

Vi utreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. Vil tilbyr behandling for denne befolkningsgruppen i hele Vestre Viken. De vanligste lidelsene vi utreder og behandler er depresjon, psykose, demens, delir og angst.

Kontakt

Resepsjonen:

Mandag - fredag kl. 08.30-11.30 og kl. 12.00-15.00

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken holder til i bygg 4 på Blakstad, som er det hvite mursteinsbygget på høyre hånd ved vannfontenen inne på sykehusområdet.

ECT-behandling (elektrokonvulsiv terapi) foregår i bygg 8, som er det røde mursteinsbygget på venstre hånd ved vannfontenen.

Blakstad, bygg 4

Strandveien 35

1392 Vettre

En stor murbygning

Blakstad, bygg 8

Strandveien 35

1392 Vettre