Kongsberg DPS

Kongsberg distriktpsykiatriske senter (DPS) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet til den voksne befolkningen i Øvre Eiker, Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommune.

Vi har ansvar for spesialistbehandling innen psykisk helsevern for voksne og innen rus og avhengighet for ungdom og voksne.


Vi tilbyr akutt og elektiv/planlagt utredning og behandling, enten poliklinisk, ambulant eller ved døgnopphold.

Pasienten må ha henvisning fra lege for å kunne komme til utredning/behandling, med unntak av den kommunale helse- og omsorgstjenesten som har henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).


Alle henvisninger blir vurdert i vårt inntaksteam. Dette gjelder også søknader om behandling som ikke tilbys av Kongsberg DPS, men som tilbys ved et annet behandlingssted i Vestre Viken (områdefunksjon).

Pasient og henvisende instans får brev med svar på søknaden, informasjon om første time og eventuelt tidsfrist for behandlingsstart.


Pasienten møter til vurderingstimer hvor behov og type behandling utredes. Informasjon om behandlingstilbudet vil gå både til pasienten og henvisende instans.

Kontakt

Direkte | Sentralbord

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi tilbyr pasientbehandling på to steder. I Wergelandsveien 2 og i et eget lokale på området til Kongsberg sykehus. Se lenker til høyre.
En stor bygning med mange vinduer

Kongsberg sykehus

Drammensveien 4

3612 Kongsberg

Wergelands vei 2, Kongsberg

Wergelands vei 2

3613 Kongsberg