Drammen DPS

Drammen distriktpsykiatriske senter (DPS) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet til den voksne befolkningen i Lier kommune og Drammen kommune (tidligere Drammen, Nedre Eiker, Sande og Svelvik kommuner).

Vi gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Vi gir akutt og planlagt behandling, tilbyr kartlegging, utredning og behandling individuelt eller i gruppe, til voksne med psykisk sykdom, poliklinisk, eller ved døgnopphold.

Ungdom og voksne med avhengighetsproblematikk gis poliklinisk utrednings- og behandlingstilbud.

Vi arrangerer ulike kurs, blant annet for personer med bipolar lidelse, og har tilbud til pårørende til personer med rusavhengighet.

Vi har stort fokus på arbeid og psykisk helse, og tilbyr individuell støtte og tilrettelegging gjennom samarbeid med jobbkonsulenter i forhold til dette.

Kontakt

Direkte | Sentralbord

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Ved akutte henvendelser, ring 03525, døgnåpent. Ved akutt fare for liv og helse, vennligst ring 113.

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi tilbyr pasientbehandling på to steder. I Øvre Strandgate 2 i Drammen og i Torsbergveien 20 i Drammen. Se lenkene til høyre.
Administrasjonen holder til i Øvre Strandgate 2 i Drammen. Henvend deg til resepsjonen, som er åpen kl. 08:00–15:30.
ARA Konnerud

ARA Konnerud

Torsbergveien 20 på Konnerud i Drammen

3032 Drammen

Drammen DPS ved Drammenselva

Øvre Strandgt 2, Drammen

Øvre Strandgate 2

3018 Drammen