ARA, Bærum

Vi holder til på Bærum sykehus og tar imot pasienter med behov for avrusning på døgnbasis. Vi har 13 plasser. Behandlingen er basert på frivillig innleggelse og gis til voksne av begge kjønn.

Vi samarbeider tett med somatisk sykehus og andre avdelinger i klinikken.


Behov for henvisning til døgn kan blant annet være:

• Avhengighet av flere rusmidler
• Injeksjonsbruk
• Omfattende blandingsbruk av rusmidler
• Tidligere komplikasjoner ved avrusning
• Samtidig alvorlige somatiske og/eller psykiske helseproblemer
• Oppstart, konvertering eller frivillig avslutning av substitusjonsbehandling


Pasienten bør henvises til poliklinisk avrusning hvis:

• Pasienten ønsker poliklinisk avrusning
• Lette til moderate abstinens symptomer
• Ikke injeksjonsbruk
• Begrenset blandingsbruk av rusmidler
• Ikke tidligere komplikasjoner ved avrusning
• Ikke samtidig alvorlige somatiske og/eller psykiske helseproblemer
• Ikke kompliserende tilstander (f.eks. graviditet)


I gjennomsnitt varer et avrusningsopphold 10 døgn. Imidlertid er det behandler i samarbeid med pasienten som tilpasser liggetid til behovet.
Det er også avgjørende hvilke type rusmiddel som ligger til grunn (dose), samt andre faktorer som somatisk helse.
Behandlingen består i medikamentell behandling, medisinsk observasjon ved nedtrapping av rusmidler og stabilisering ved hjelp av miljøterapi. Det tilbys ikke-medikamentell behandling som yoga og akupunktur.

Under oppholdet vil det være tett samarbeid mellom pasient, sykehuset / øvrig spesialisthelsetjeneste, samt med kommune.
Det vil være fokus på hva som skal skje med pasienten etter utskrivelse fra døgn. Pasienten og de ulike aktørene må samarbeide om nødvendig behandling, ettervern og hvor dette skal tilbys. Det blir innkalt til samarbeidsmøte under innleggelse.
Som en del av en helthetlig behandling vil pasienten inngå i pakkeforløp for TSB-pasienter (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Kontakt

Sentralbord | Direkte | Vaktrom

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Sykehusveien 40 i gamle Bærum sykehus sine lokaler. Det står “hovedinngang ARA” over inngangspartiet.

Bilde av Bærum gamle sykehus - ARA

Bærum gamle sykehus

Sykehusveien 40

1346 Gjettum

Praktisk informasjon

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.