Klinikk for psykisk helse og rus

Vi har et av Norges mest komplette tilbud innen fagfeltet. Våre avdelinger gir behandling for et bredt spekter av lidelser innenfor voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus og avhengighet – med riktig fagkunnskap og kvalifiserte spesialister. Vi har omlag 1 800 årsverk fordelt på cirka 2 600 ansatte, og har behandlingssteder i Buskerud, Asker kommune og Bærum kommune.   Vi har en tverrgående organisering som omfatter fem disktriktspsykiatriske sentre (DPS), en sykehusavdeling, en avdeling for rus og avhengighet (ARA), en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), samt en forsknings- og utviklingsavdeling (FoU).   Se oversikt over avdelingene våre helt nederst på siden.

Du trenger henvisning for å bli undersøkt eller få behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er som regel fastlegen som skriver henvisningen.
Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Praktisk informasjon

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre