AMK - medisinsk nødtelefon 113

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) besvarer alle telefonhenvendelser vedrørende akutt sykdom og skade (113). Vi har profesjonelle hjelpere på vakt hele døgnet for å motta nødmeldinger og koordinere ressurser. AMK Vestre Viken har ansvaret for nødmeldetjenesten i gamle Buskerud fylke, nå en del av Viken fylke.


Når du ringer 113 mottas samtalen av medisinsk operatør som er utdannet sykepleier og som har kompetanse i medisinsk veiledning ved livreddende førstehjelp før helsepersonell ankommer. En ressurskoordinator følger også med på samtalen og vurderer behovet for hjelp på stedet og sender ut lege, ambulanse og/eller luftambulanse.


Arbeidet som utføres av medisinsk operatør og ressurskoordinator er nøye regulert av nasjonalt prosedyreverk; «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp», og sikrer lik respons og behandling uavhengig av hvor i landet du kontakter 113.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen