Informasjon til bomeiere

Ambulansetjenesten i Vestre Viken ønsker et godt samarbeid med alle bomeiere i vårt ansvarsområde, slik vi kan komme frem til pasienter på innsiden av bommene med minst mulig forsinkelse.

Kan bommen ringes opp?

Det finnes mange typer bommer. Mange av disse kan man ringe til for å åpne. For disse bommene har vi en løsning som gjør at ikke bare ambulanser, men også andre nødetater kan åpne bommen ved behov.

Løsningen er at vi kan ringe til bommen i fra vårt eget Nødnett.

For at denne løsningen skal fungere må man gjøre to ting:

  1. Bomeier må legge inn et spesielt Nødnettnummer i sitt bomsystem
  2. Bomeier må klistre et spesielt klistremerke på bommen

På klistremerket står det «Denne bommen kan åpnes med Nødnett» og et felt hvor man skriver inn hvilket nummer man må ringe for å åpne bommen. Klistremerket deles gratis ut av Vestre Viken.

Denne løsningen er i bruk flere steder, både i Vestre Viken og i andre deler av landet. Løsningen er enkel, og er sikret mot misbruk ved at det bare kan ringes fra dette ene spesielle Nødnettnummeret.

Kontakt oss for å få klistremerke:

postmottak@vestreviken.no
   

Kan ikke bommen ringes opp?

Dersom bommen ikke kan ringes opp, men er avhengig av en nøkkel, en brikke eller et kort for å åpne, anbefaler vi at bomeier plasserer ut en nøkkelboks med nøkkel, brikke eller kort i nærheten av bommen.

Nøkkelboks er en solid boks, eller en liten safe som for eksempel brukes av alarmselskaper slik at vektere kan låse seg inn i hus når huseier ikke er hjemme. Disse fås eksempelvis kjøpt i jernvarehandel, låse- og sikkerhetsbutikker, hos Felleskjøpet og mange andre steder. Det finnes flere ulike typer. Det eneste man må passe på er at man kjøper en med kodelås, ikke nøkkellås.

Nøkkelboksen kan gjerne plasseres slik at den er gjemt, men ikke så gjemt at man ikke klarer å forklare hvor den er i en stresset situasjon. For at denne løsningen skal virke må den som ringer 113 huske å opplyse om at man har en slik nøkkelboks, hvor den er og hva koden er.

Sist oppdatert 06.06.2023