Klinikk for medisinsk diagnostikk

Vi har ansvar for følgende fagområder: Bildediagnostikk, medisinsk biokjemi, blodbank, medisinsk mikrobiologi, patologi og elektromedisinske tjenester (mammografibusser).

Vi utfører nukleærmedisinske og radiologiske bildeundersøkelser og analyser i blod og andre kroppsvæsker innenfor de respektive labfagene. Vi veileder og underviser også leger i og utenfor sykehusene i riktig bruk av undersøkelser og i kvalitetssikringsarbeid ved laboratoriearbeid i egen legepraksis.

 


 

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen

Praktisk informasjon

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.