Brukerutvalget

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Leder og medlemmer i Brukerutvalget
Rune Kløvtveit

Rune Kløvtveit

Tittel: Leder
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 414 51 530
Klinikkansvar:

David C. Hemmingsen

David C. Hemmingsen

Tittel: Medlem
Organisasjon: Kreftforeningen

Mobil: 481 37 840
Klinikkansvar:
 - Drammen sykehus 

Elisabeth Schwencke.

Elisabeth Schwencke

Tittel: Medlem
Organisasjon:FFO Viken
Mobil: 412 77 741
Klinikkansvar:

 - Prehospitale tjenester
 - Klinikk for medisinsk diagnostikk​

 

Toril.jpg

Toril Naper Hauge​

Tittel: Medlem
Organisasjon: Pensjonistforbundet
Mobil: 928 15 598
Klinikkansvar:
 

Portrettbilde av Jan Helge Tuv.

Jan Helge Tuv

Tittel: Medlem
Organisasjon: 
Mobil: 411 61 795
Klinikkansvar:
 - Ringerike sykehus

Gudrun Breistøl.

Gudrun Breistøl

Tittel: Nestleder
Organisasjon:FFO Viken
Mobil: 918 32 715
Klinikkansvar:
 - Psykisk helse og rus

Mark Miller

Mark Miller

Tittel: Medlem
Organisasjon:FFO Viken
Mobil: 928 87 660
Klinikkansvar:
 - Bærum sykehus
 - Ringerike sykehus


Christine Malmberg 175.jpgChristine Malmberg​​

Tittel: Medlem
Organisasjon: RIO
Mobil: 917 75 583
Klinikkansvar:
 - Psykisk helse og rus
En person som bruker briller

 

Nasim Rizvi
Tittel: Medlem
Organisasjon: Buskerud innvandretråd
Mobil: 469 60 432

 ​

Brukerutvalget skal gi råd til administrasjonen og styret i saker som angår tilbudet til pasientene. Utvalget skal bidra i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal også bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter i Vestre Viken helseforetak.

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på brukerutvalget@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Har du behov for bidrag fra Brukerutvalget

Sist oppdatert 12.03.2024