Revmatologisk seksjon, Drammen sykehus

Vi utreder, behandler og følger opp voksne pasienter som har betennelsesaktige revmatiske sykdommer. Tilbudet gjelder pasienter som bor i alle kommunene som er tilknyttet Vestre Viken. Eksempler på sykdommer som vi behandler er leddgikt, psoriasisleddgikt, systemiske bindevevssykdommer som for eksempel lupus og systemiske vaskulitter (blodårebetennelser).

Personer med revmatiske lidelser har økt risiko for andre sykdommer, enten som følge av sykdommen eller på grunn av medisiner. Se en film om forhold du bør være klar over.

 

På revmatologisk seksjon ved Drammen sykehus behandler vi pasienten fra 18 år. Som ny ungdom på avdelingen får du en egen sykepleiere som er ungdomskontakt. De tar imot deg første gang du er på avdelingen, og har ekstra oppfølging av unge voksne (18-23 år) hvis det er behov. Har du blitt overført fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling kan du komme på omvisning før første timen dersom du ønsker. Ta kontakt med avdelingen på telefon for å avtale tid.  


Her kan du lese mer om rettigheter, sykdom og generelt det å være ung med revmatisk sykdom. Hør revmapodden - podcast fra NRF.
- Episode 17 handler om overgang til voksenavdeling.

- Se fanen «Pasienter og pårørende». Informasjon om sykdom, medisiner, vaksinasjon osv. 

- Der finner du informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Mer generelt for ungdom.


Rettigheter hos NAV

 • Foresatte kan søke NAV om omsorgsdager, pleiepenger og hjelpestønad.

 • Grunnstønad er en økonomisk stønadsordning fra NAV som kan søkes hvis du har ekstrautgifter på grunn av sykdom (for eksempel utgifter til fordyret kosthold eller klesslitasje).

 • På NAV sitt nettsted finner du mer info om ordningene

Rettigheter ved videregående utdanning

 • Du kan søke om utvidet opplæringstid dersom du har mistet store deler av et skoleår i videregående opplæring på grunn av sykdom. Ta kontakt med skolens rådgiver.

 • Elever med kronisk sykdom kan kreve å få slettet 10 dager med dokumentert fravær fra vitnemålet. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra eksempelvis lege eller fysioterapeut.

 • For å få vitnemål etter fullført videregående skole, må du i utgangspunktet få karakter og bestå alle fag. Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak i enkelte fag. Ta kontakt med skolen hvis dette er aktuelt for deg.

 • Tilrettelegging: Har du spesielle behov av medisinsk art, bør skolen og inntakskontoret kjenne til dette. Du må selv vurdere hva du ønsker at omgivelsene skal ta hensyn til, men husk at ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om.

 • Skoleskyss: For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom det er aktuelt for deg.

Rettigheter ved høyere utdanning

 • Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

 • Les mer om opptaksprosessen og søknadsfrister på samordnaopptak.no

 • Lånekassen: Hvis du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend (3 834 kroner per måned for 2021). Dersom du av samme grunn ikke har sommerjobb, kan du få stipend og lån for tolv måneder.

Rettigheter i arbeidslivet

 • Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt både etter Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Ved langvarig eller kronisk sykdom som gir risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden

 • Husk at det aldri er gunstig å redusere stillingsprosent som følge av sykdom.

 • På NAV sitt nettsted finner du mer info om rettigheter i arbeidslivet

Frikort og pasientreiser

Flere rettigheter i helsevesenet

Som pasient har du en rekke rettigheter som du finner mer info om her

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, psoriasis, senskader etter poliomyelitt eller astma og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men er ingen rettighet. En behandlingsreise innebærer et tre- eller fireukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.
Fastlege kan bistå deg med søknaden (deler av søknad skal utfylles av lege). For unge har de egne reiser i aldersgruppen 16-19 år.

Les mer om behandlingsreiser og finn søknadskjema her: Behandlingsreiser - Oslo universitetssykehus
Kontakt

Telefon

Revmatologisk seksjon:

32 80 34 89
 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sentralbord:

03525.
 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg vis à vis inngangen til akuttmottaket ved Drammen sykehus. 
En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

Praktisk informasjon

​Apotek på Drammen sykehus

På apoteket ved Drammen sykehus får du ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

​Besøkstider Drammen sykehus

​Besøkstidene ved Drammen sykehus er fra 17–19, men kan variere litt fra avdeling til avdeling.

For å unngå unødvendig smittespredning inn i sykehusene, ber vi deg vurdere å vente med sykebesøk dersom du er syk, for eksempel med forkjølelse eller omgangssyke. 

Vi oppfordrer også til at du vasker hendene på vei inn og ut av sykehuset. 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


​Blomster på Drammen sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie. 

Det er ikke er tillatt med blomster på følgende avdelinger:

 • Medisin 2
 • Medisinsk intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • Kirurgisk intensiv
 • Ortopedisk sengepost

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

​Kiosk og kafé på Drammen sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Åpningstider

Normale åpningstider for Kantine/Kafé:

Mandag–fredag: kl. 08:00–15:00.
Lørdag–søndag: stengt.

Stengt røde dager i påsken.

Stengt alle røde dager i mai. 

 

Kiosken ved Drammen sykehus

​Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
​Lørdag–søndag: kl. 11:00–18:30.​

Åpningstider for kiosken i påsken 2024:

Skjærtorsdag: 11:00–18:30.
Langfredag: 11:00–18:30.
Påskeaften: 11:00–18:30.
1. påskedag: 11:00–18:30.
2. påskedag: 11:00–18:30.

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

​Offentlig transport til og fra Drammen sykehus

Besøksadresse: Dronninggata 28, Drammen.

Drammen sykehus ligger i gangavstand fra Drammen sentrum. Fra togstasjonen i Drammen tar det 15-20 minutter å gå. Du kan ta buss til sykehuset. Stoppestedet heter "Drammen sykehus".

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering ved Drammen sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Drammen sykehus​

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.