Føde- og barselseksjonen, Bærum sykehus

På føde- og barselseksjonen ved Bærum sykehus møter du erfarne fødselsleger, jordmødre og barnepleiere som ivaretar deg og din baby med faglig dyktighet og varm omsorg. Vi gir helhetlig fødselsomsorg i trygge og rolige omgivelser og ønsker å bidra til at svangerskapet og fødselen skal bli en god opplevelse.

Velkommen til et trygt, nært og personlig fødetilbud

Vi ønsker å bidra til at svangerskapet, fødselen og barselsoppholdet skal bli en trygg og god opplevelse for hele familien.

 

Tidlig ultralyd i svangerskapet tilbys alle gravide med fødeplass på Bærum sykehus. Det er tilbud om tidlig ultralyd (fra svangerskapsuke 11+0 til uke13+6) til alle gravide som har fødeplass ved Bærum sykehus. Tilbudet er frivillig.

Les mer på Helsedirektoratets sider om fosterdiagnostikk  

Søknad om fødeplass sendes elektronisk fra primærhelsetjenesten ved første konsultasjon i svangerskapet. Alle gravide i Helse Sør Øst kan benytte seg av «Fritt behandlingsvalg» og søke fødeplass hos oss. 

Vi ber om at det i søknaden prioriteres hvilke sykehus du ønsker som første- og andrevalg.  Om det er kapasitetsutfordringer rundt termindatoen din, kan vi da videreformidlet til ditt neste valg på listen, og vi unngår unødvendig lang behandlingstid. Vi ber om at det oppgis flere alternative ønsker om fødeavdeling. Hvis alternativ fødeavdelingen ikke er oppgitt vil henvisningen videresendes en annen fødeavdeling så nær din/den gravides bostedsadresse som mulig.

Vi prøver å etterkomme ønsker om fødeplass, så langt det lar seg gjøre. 

I løpet av kort tid ligger svar på din søknad om tidlig ultralyd, ultralydscreening svangerskapsuke 18-19 samt fødeplass på helsenorge.no.

Søkere uten norsk fødselsnummer får brev i posten.

Har du ikke fått svar innen to uker, ta kontakt med din jordmor/fastlege.  


Ved vår fødepoliklinikk får du

 • Rask time for undersøkelse hvis noe oppstår i graviditeten
 • Tidlig ultralyd i uke 12 og ultralydscreening ca. uke 18
 • Tett og tilpasset oppfølging hvis du venter tvillinger
 • Systematiske kontroller hvis du har svangerskapsdiabetes eller sykdommer som påvirker graviditeten
 • Samtaler med spesialutdannede jordmødre hvis du har fødselsangst
 • Ved akutte problemer etter svangerskapsuke 23, kan du ringe oss direkte for avtale

Under fødsel

Vi ønsker og legger til rette for at du skal få en positiv fødselsopplevelse og vil, så langt det er forsvarlig imøtekomme dine ønsker i fødselsforløpet. Jordmor er tilstede så mye som mulig for å støtte og hjelpe deg underveis. Vi tilbyr lystgass og annen moderne smertelindring når du har behov for det. Vi har to fødebadekar og nyoppussede fødestuer. Jordmødrene, leger og barnepleiere er erfarne og jobber godt i sammen i team. Fødselslege er tilgjengelig hele døgnet og tilkalles raskt hvis det skulle bli nødvendig.

 

Fødsel før termin

Hos føde- og barselseksjonen ved Bærum sykehus tar vi imot fødende fra og med svangerskapsuke 35+0. 

Ved fødselsstart før dette vil du bli overflyttet til Drammen sykehus, som tar imot fødende fra og med svangerskapsuke 28+0, eventuelt Ullevål eller Rikshospitalet om du er fra Oslo.

Alle kvinner som føder tidligere enn dette sendes til Ullevål sykehus eller Rikshospitalet i Oslo.

 

Etter fødselen - barsel

De første timene og dagene etter fødselen er viktige for tilknytningen mellom mor og barn. Å veilede i samspill mellom baby og foreldre er en sentral de i nyfødtomsorgen hos oss, og våre erfarne jordmødre og barnepleiere kan gi gode råd. Trenger du hjelp til å komme i gang med amming hjelper våre kyndige ammeveiledere deg gjerne.

På barsel har alle familievennlige enerom, og tilbud om å ha ledsager sammen med seg om dere ønsker det (egenandel på 400 kr pr. døgn). Det er viktig at du som nybakt mor prioriterer hvile. Babyen er til barnelegeundersøkelse før dere skrives ut.

 

LUNA FØDE

LUNA FØDE er et helhetlig, jordmorstyrt fødetilbud for kvinner med fødeplass på Bærum sykehus. LUNA fremmer kontinuitet i svangerskap, fødsel og barseltid, og jordmødrene har fokus på den naturlige fødselsprosessen. Du kommer hit til noen kontroller før fødsel, og blir litt kjent her med oss og avdelingen som bidrar til trygge opplevelser. Tilbudet gjelder for friske kvinner med ukompliserte svangerskap, som ønsker og er motivert for naturlig fødsel. Dette er et lavrisikotilbud.

 

 • Svangerskapskontroller foregår hos LUNA-jordmødrene på Bærum sykehus, fra uke 36 og frem til fødsel. Før dette går du til kommunejordmor eller fastlege. På svangerskapskontrollene går vi gjennom hva som er viktig for deg og partner under fødselen.
 • Omvisning på føde- og barselavdelingen, slik at du blir kjent med lokalene.
 • Jordmorstyrt fødsel: Ivaretakelse av en gruppe LUNA-jordmødre med spesielt fokus på naturlig fødsel. Vi bruker alternativ smertelindring (massasje, varme, badekar, akupunktur, steriltvannspapler, aromaterapi med mer) og tilstreber kjent jordmor. Vi vet at ro, tilstedeværelse og ulike stillinger/bevegelse fremmer fødselens naturlige prosesser ved å styrke frigjøringen av hormonet Oxytocin, og at dette igjen fremmer en god fødselsopplevelse.
 • Barseopphold på enerom - med ledsager og god ammeveiledning før hjemreise. Samtale etter fødsel med forløsende jordmor/eller en annen LUNA-jordmor.

 • Du må være frisk og ha et normalt svangerskap og ett barn i magen.
 • Du kan ikke ha fylt 38 år før terminen som førstegangsfødende og du kan ikke ha fylt 40 år før terminen som fleregangsfødende.
 • Du må være normalvektig, dvs at din BMI på ligge under 30.
 • Du må føde til termin, altså mellom uke 37+0 og 42+0 i svangerskapet.
 • Barnet ditt må ligge i hodeleie til termin.
 • Du kan ikke ha tidligere keisersnitt.
 • Du kan ikke ha hatt tidligere alvorlige svangerskaps-/fødselskomplikasjoner.
 • Du må ønske å føde uten epiduralbedøvelse.
 • Du kan ikke røyke/bruke snus/alkohol/medikamenter.
 • Om du har kroniske infeksjoner - eller påvist MRSA, ESBL, VRE eller har positiv GBS (i urin), kan du ikke benytte dette tilbudet.
 • Om det er andre tilstander for deg eller barnet du venter som krever medisinsk oppfølging, så kan du ikke benytte deg av LUNA.
Hvis det oppstår komplikasjoner i svangerskap eller fødsel blir det dessverre ikke mulig å benytte seg av dette tilbudet, da risiko-fødende skal ha oppfølging av lege og det kreves kontinuerlig overvåkning av barnet under fødsel. Du følges da opp på vanlig måte.
 

Om du ønsker LUNA FØDE-tilbudet så kan du sende oss en melding på HelseNorge ved å bruke svarknappen du fikk tilsendt da du mottok fødeplass hos oss. Søk LUNA når du er i 33. svangerskapsuke - når det er omtrent to måneder igjen til fødsel. Skriv litt om deg selv og hvorfor du er motivert for dette tilbudet. Vi tar så kontakt med deg angående videre oppfølging. Det kan være lurt å diskutere med din lege/jordmor i kommunen om det er grunner til at LUNA FØDE ikke er noe for deg.  

 

Se video fra avdelingen, med omvisning hos føde og barsel:

 


 

 

Kontakt

Telefon

Har du spørsmål i forbindelse med fødsel kan du ringe på telefon

67 80 94 72
Tjenesten er døgnbemannet

For andre henvendelser

67 81 44 60
 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn sykehuset hovedinngang, ta personheisen til høyre bak resepsjonen til 3. etasje.
Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

Praktisk informasjon

​Apotek på Bærum sykehus

På apoteket ved Bærum sykehus kan du få ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket ligger til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

​Besøkstider Bærum sykehus

​Besøkstidene ved Bærum sykehus er fra 17 - 19, men kan variere litt mellom avdelingene.

For å unngå unødvendig smittespredning inn i sykehusene, ber vi deg vurdere å vente med sykebesøk dersom du er syk, for eksempel med forkjølelse eller omgangssyke. 

Vi oppforderer også til at du vasker hendene på vei inn og ut av sykehuset. 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


​Blomster på Bærum sykehus

På grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie.

På Bærum sykehus er det ikke tillatt med blomster i pasientområdet på intensivavdelingen eller på medisinsk overvåkning. 

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

Kiosken på Bærum sykehus

Kiosken finner du ved sykehusets resepsjon.

Normale åpningstider:

Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
Lørdag–søndag: kl. 11:00–19:00.

 

Åpningstider i påsken 2024:

Skjærtorsdag: kl. 11:00–19:00.
Langfredag: kl. 11:00–19:00.
Påskeaften: kl. 11:00–19:00.
1. påskedag: kl. 11:00–19:00.
2. påskedag: kl. 11:00–19:00.

 

 

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

Offentlig transport til og fra Bærum sykehus

Besøksadresse: Sogneprest Munthe-kaas vei 100, Gjettum.

Bærum sykehus ved Sandvika, vest for Oslo. Kommer du med tog, må du gå av i Sandvika og evt ta taxi eller buss til sykehuset. Bussen stopper ca 100 meter fra hovedinngangen.

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering ved Bærum sykehus

Gener​​​ell info

Det er parkeringsplass med totalt 700 plasser ca. 300 meter fra sykehusets hovedinngang. Det kan til tider være stort press på disse, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Bærum sykehus

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

​Søke om fødeplass

Det er jordmors og fastleges ansvar å søke fødeplass på vegne av deg som er gravid. Fastlegen eller jordmoren din sender søknad til oss hvis du ønsker å føde ved vårt sykehus.

Les mer om å søke fødeplass på Helsenorge.no.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.