Pasientkurs

Motivasjon for endring- gruppetilbud for personer med fedme

Kurset passer for deg som er over 18 år og ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

Passert
8.
april
2024
  1. 08. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 08. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Bærum sykehus
Lærings- og mestringssenteret

Kurset er for pasienter ved Seksjon for forebyggende medisin


For å delta i kurset må du ha en BMI over 40, eller en BMI over 35 der du i tillegg har en diagnose som for eksempel diabetes type 2, lipidforstyrrelser eller hjerte- og karsykdom. Kurset er for pasienter ved Seksjon for forebyggende medisin.

Kurset gjennomføres i gruppe med opptil 15-20 deltakere hvor alle er pasienter ved Seksjon for forebyggende medisin.

Kurset ledes av det tverrfaglige teamet ved seksjonen i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret.

Gruppen møtes til tre heldagssamlinger på dagtid over tre måneder. Hver samling består av undervisning og samtale om endringsarbeidet, kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg er det en bruker som deler sine erfaringer om hvordan hun har jobbet med endring av levevaner. 

Det vil bli lagt opp til en fysisk aktivitet på en av kursdagene. 

Sentrale temaer:

  • Bevisstgjøring og motivasjon
  • Mentale prosesser knyttet til livsstilsendring
  • Kosthold og fysisk aktivitet
  • Varig endring av vaner

Kontakt

Relevante behandlinger