Fagkurs

Seksualitet på timeplanen - digitalt kurs

Habiliteringssenteret inviterer, i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole, til digitalt kurs om Kropp - Identitet - Seksualitet - Samliv (KISS).

Passert
29.
november
2023
  1. 29. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 29. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 22. nov. 2023

Målgruppe

Fagpersoner ved ungdomsskole, videregående skole, helsestasjoner og PPT
- som arbeider med ungdom med diagnosen lett eller moderat grad av psykisk utviklingshemming.

Hensikt

Å sette seksualundervisning på timeplanen.

Program

  • Kort innføring i sexologi
  • Utviklingshemmede og seksualitet
  • Presentasjon av KISS som metode
  • Erfaringer knyttet til undervisning
  • Forslag til ulike undervisningsmateriell og tips

Kursholdere

Kari Tvetene Haga og Hilde Christoffersen Lindstøl.

Kari og Hilde er lærere med videreutdanning i sexologi og funksjonshemming. De er ansatt på Arbeids- og hverdagslivtrening (AHT) ved Thor Heyerdahl videregående skole.

De har utviklet et undervisnings- og metodehefte i KISS (Kropp - Identitet - Seksualitet - Samliv) og implementert KISS for AHT-elever på ulike videregående skoler.

Kursavgift

Kurset er gratis.

Gjennomføring på TEAMS

Kurset overføres via TEAMS.

Lenke sendes ut på e-post senest to dager før kursdato.

Kontakt