Pasientkurs

Hjertesykdommer, Hallingdal sjukestugu

Velkommen til kurs om hjertesykdommer på Hallingdal sjukestugu for deg som har hjertesykdommer og dine pårørende. To dagers kurset er lagt opp til foredrag og erfaringsutveksling sammen med fagpersoner hvor det er satt av tid til spørsmål.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med LHL Ål

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen
Emner på kurset:

Sykdom, diagnose og behandling
Sykepleietema
Kosthold
Frisklivssentralen, tilbud
Å leve med hjertesykdom
Når livet endres
Fysisk aktivitet, hvorfor og hvordan
Oppfølging av hjertepasienten hos fastlegen

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med hjertepasienter. I tillegg treffer du andre som har hjertesykdommer. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som veldig nyttig. 
Kontakt