Pasientkurs

Hjerterehabilitering, Ringerike sykehus «Hjerteskolen»

Velkommen til tverrfaglig hjerterehabilitering ved Ringerike sykehus. Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt, operert inn en pacemaker eller hjertestarter, eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen

Tid og sted

Når

Du får et tilbud om å delta i 6 uker 2 dager i uka. Oppstart er fortløpende etter henvisning. Ventetid kan variere noe. Fortløpende inntak etter venteliste

Arrangør

For å delta på Hjerteskolen, trenger du henvisning fra lege. Du kan bli henvist fra 1-2 uker etter en hjertehendelse, og blir oftest henvist i forbindelse med innleggelse på Ringerike sykehus.

Fastleger og andre sykehus kan også henvise

Vi tilbyr tidlig rehabilitering til pasienter med hjertesykdom. Tilbudet består av en kurspakke som inneholder trening og undervisning to dager i uken over seks uker.
Du bør kunne delta på trening på lav intensitet tilsvarende Borgs skala 11–13, og du må være selvhjulpen. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter

Tilbudet er tverrfaglig og ulike faggrupper deltar med samtaler og undervisning

Målet for Hjerteskolen er å bidra til at du som har fått en hjertesykdom får en tryggere hverdag, og at du føler deg bedre rustet til å ta vare på egen helse.

Kontakt

Telefon Hjerteskolen
32 11 64 21 | 32 11 60 80