Fagkurs

Sammen om oppfølging av ernæring

Felles digital ernæringsfagdag KEF-seksjonen Drammen sykehus og kommunene i Vestre Viken helseområde

Passert
17.
januar
2024
 1. 17. jan. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 17. jan. 2024, 09:00 - 14:00

Hvor

Digitalt på Teams. Lenke sendes påmeldte.

Påmelding

Frist for påmelding: 10. jan. 2024, 23:00

Målgruppe kl 0900-1100: Helsesykepleiere, fastleger, KEF
Målgruppe kl 1200-1400: Hjemmesykepleien, institusjoner/sykehjem, fastlege

Program

Kl. 0900-09.10: Velkommen v/ avdelingssjef Barne- og ungdomsavdelingen Drammen sykehus

Barn/ungdom

 • Kl. 09:10- 10:00: Underernæring hos barn: Kostberikning måltidsmiljø, matvarevalg   v/ KEF, Drammen sykehus
 • Kl. 10:10- 11:00: Barne- og ungdomsavdelingens tilbud til barn og ungdom med overvekt 
  Behov og forventning til oppfølging hos helsesykepleier og fastlege v/ barnelege og KEF, Drammen sykehus

Voksne

 • Kl. 12:00- 13:10: Underernæring hos voksne, kommuneperspektivet
  Risikovurdering, individuell kartlegging, ernæringsplan og evaluering av tiltak v/ KEF, Drammen kommune
 • Kl. 13:10-14:00: Tilbud til voksne pasienter med diabetes type 1, 2 og svangerskapsdiabetes på Drammen sykehus.
  Kosthold og kostsammensetning ved alle former for diabetes v/ KEF, Drammen sykehus