Fagkurs

Aldring og helse - digitalt kurs

Habiliteringssenteret inviterer til digitalt kurs om aldring og helse hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

Passert
5.
desember
2023
2 dager
  1. 05. des. 2023, 13:00 - 15:00
  2. 06. des. 2023, 13:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 05. des. 2023, 13:00 - 15:00
  2. 06. des. 2023, 13:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 30. nov. 2023

Målgruppe

Fagpersoner som jobber i bolig/arbeidssted for personer med psykisk utviklingshemming.

Hensikt

Bidra til god kvalitet i tjenester og økt livskvalitet hos voksne og eldre med psykisk utviklingshemming gjennom kunnskapsformidling til helse- og omsorgspersonell.

Tema dag 1

Aldring og helse
v/nevrolog Merete Undeland

Kognitiv funksjon ved aldring og demens
v/psykologspesialist Hanne Simensen

Tema dag 2

Utfordringer ved aldring
v/vernepleier Randi Eimhjellen

Tilrettelegging og tiltak
v/vernepleier Randi Eimhjellen

Kursavgift

Gratis.

Gjennomføring på TEAMS

Kurset overføres via TEAMS.

Påloggingsinformasjon sendes ut på e-post senest to dager før kursdato.

Kontakt