• Webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning
    BET-avdelingen ved Blakstad sykehus inviterer alle interesserte til å delta på webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning.
    Webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning
    Alltid tilgjengelig