Vestre Viken-kortet

VV-kortet inneholder informasjon om dine rettigheter, som pasient og pårørende, i møte med helsetjenesten. Med tips og råd til samtaler på sykehuset.

Dette er et kort som kan brukes i samtaler på sykehuset og som forteller deg hvilke rettigheter du har. Ta kontakt på ditt behandlingssted for utdeling av kortet.

Informasjon  – Du har rett til å bli informert om hva som feiler deg, hva som er mulige behandlinger og hva konsekvensene av disse er.Spør hvis noe er uklart. Vanligvis kan du ha med deg noen til timen på sykehuset. Du har krav på tolk hvis du trenger det. 

Virtuelt sykehus –  Vi tilbyr på noen områder videokonsultasjon og digital oppfølging som alternativ til at du møter på sykehuset. Kanskje finnes det noe som passer for deg?

Samvalg – Når du sammen med helsepersonell bestemmer hvilken behandling som passer for best for deg, kaller vi dette samvalg. Tenk over hva som er viktig for deg. Det er ikke alltid at mer behandling er det beste.

Samtykke – Du kan samtykke (betyr å si ja) eller si nei til en behandling. Hvis du ikke sier noe, blir dette forstått som at du sier ja til behandlingen.

Pasientens plan – Spør om hva som er planen for deg under sykehusoppholdet.

Dette er et kort som kan brukes i samtaler med pasienter. Det forteller deg hvilke plikter du har når du møter pasientene. 

Informasjon  – Pasienten har rett til å bli informert om sin tilstand og aktuelle behandlinger på en måte som hen forstår.Bruk tolk hvis det er behov for det.Sjekk om pasienten har forstått informasjonen du har gitt.

Virtuelt sykehus –  Informer om aktuelle digitale behandlingsalternativer.

Samvalg – Vær nysgjerrig og utforsk hva som er viktig for pasienten. Der det er naturlig bør du snakke om alternativet til behandling. Mer behandling er ikke alltid det beste for pasienten.

Samtykke – Pasienten må samtykke til behandling, og dette forutsetter at hen er riktig informert. Pasienten kan også si nei til behandling. 

Pasientens plan – Informer om planen med sykehusoppholdet.

 

Sist oppdatert 29.04.2024