Pasientrettigheter i forskningen

Som hovedregel skal du bli spurt om å delta i forskningsprosjekter. Du har rett til å reservere deg mot å delta. I enkelte tilfeller, kan en regional forskningskomité gi tillatelse til at anonymiserte pasientopplysninger brukes uten at pasienten er spurt.

Hovedformålet med all medisinsk forskning er å gi økt kunnskap om mennesket og de sykdommer som kan ramme det, hvordan dette kan undersøkes og hvilken behandling som er den beste. I mange tilfeller kan dette bare gjøres ved at pasienter og eventuelt kontrollpersoner inkluderes i forskningen.

Noen ganger gjøres dette ved å sette sammen resultatene fra undersøkelser og behandlinger som er foretatt uten at det medfører noen spesiell og annerledes situasjon for pasienten enn den som vanligvis ville ha funnet sted. I andre tilfeller vil pasienter som kommer til sykehuset bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der det man vil prøve ut nye undersøkelsesmetoder eller en ny type behandling. Slike forskningsprosjekter kalles kliniske studier.
 
Alle medisinske forskningsprosjekter er underlagt bestemmelser som innebærer at prosjektet i forkant er grundig vurdert internt ved sykehuset og av en ekstern regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Hvert år deltar mange pasienter deltar i studier på sykehusene og bidrar gjennom dette til å øke vår kunnskap om sykdommer og utvikle nye undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Forskning er en av helseforetakenes fire pålagte hovedoppgaver, fastsatt i Lov om spesialisthelsetjenestens § 3.8.

Sist oppdatert 08.11.2021