Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen har et overordnet ansvar for samhandlingen mellom helseforetaket, kommuner, fastleger, brukere og andre samarbeidsaktører. For å bedre kommunikasjonen mellom partene, ble 19 Helsefellesskap opprettet i Norge av daværende helseminister Bent Høie. Helsefellesskapet Vest-Viken ble opprettet 23. november 2020. Kommunene og Vestre Viken veksler på lederansvaret i Helsefellesskapet Vest-Viken.

I Vestre Viken ligger hovedansvaret for samhandling og oppfølging av Helsefellesskapet Vest-Viken hos samhandlingssjefen. :

Samhandlingssjef Christine Furuholmen
christine.furuholmen@vestreviken.no  Mobil: 480 82 704 

Rådgiver: Eli Fossan Rasmussen
sbrase@vestreviken.no  Mobil: 990 35 908


Leder for praksiskonsulentene (PKO):
Jan Robert Grøndahl 
                                     
jargro@vestreviken.no  Mobil: 901 63 710

 

Rådgiver PKO: Trygve Kongshavn

trkong@vestreviken.no  Mobil: 412 01 220 

Ansvaret for samhandling lokalt ligger hos de samhandlingsansvarlige ved lokalsykehusene.

Samhandlingssjef Vestre Viken og samhandlingsansvarlig ved Bærum Sykehus: 

Christine Furuholmen   christine.furuholmen@vestreviken.no  Mobil: 480 82 704


 

Samhandlingsansvarlig ved Drammen Sykehus: 

Ingvild Olstad Andersen ingvild.olstad.andersen@vestreviken.no Mobil: 464 13 311


 

Samhandlingsansvarlig ved Kongsberg Sykehus:
Rannveig Aaker Rannveig.Aaker@vestrevikenno Mobil: 995 50 703


 

Samhandlingsansvarlig ved Ringerike Sykehus: Ingeborg Rinnaas              Ingeborg.Rinnaas@vestreviken.no Mobil: 419 22 362


 

Vestre Viken har praksiskonsulenter som er fastleger. De arbeider deltid i Vestre Viken. Praksiskonsulentene sørger for informasjon, utdanning og forbedring, og er et viktig bindeledd mellom fastleger og sykehusene. som blant annet jobber med informasjon, utdanning og forbedring.

Leder for praksiskonsulentene er Jan Robert Grøndahl

Les mer om praksiskonsulentene i Vestre Viken

Kontakt

Samhandlingssjef Christine Furuholmen:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

En stor bygning med mange vinduer

Kongsberg sykehus

Drammensveien 4

3612 Kongsberg

Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss

Praktisk informasjon

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.