Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger / sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.
   

Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.
   

 • Jan Robert Grøndahl
  PKO-ansvar: 40 % stillingsandel.
   - PKO-leder ved Drammen sykehus.
   - Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD)
   - PHT
   - Kirurgisk avdeling

 • Manjit Kaur Sirpal
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR). Blakstad
   - Palliativ avdeling
   - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

 • Håvard Hagen Vika
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Nevrologi, geriatri, habilitering og rehabilitering.
   - Ortopedisk avdeling.

 • Anne-Grete Skaret
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Sykepleier ved Barne- og ungdomsavdelingen.
   - Sekretærfunksjon i PKO.

 • Torbjørn Jeppesen

  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Medisinsk avdeling

 • Lejla Hamzic
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel
  - Drammen DPS / BUP
  - Barne- og ungdomsavdelingen

Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.
   

 • Marianne Mathiesen
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel. Leder PKO Kongsberg
   - PKO-leder ved Konsberg sykehus
   - Kirurgisk avdeling.
   - Ortopedisk avdeling.

 • Leif-Erik Tobiasson
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
  medisinsk avdeling.

 • Terje Sandvik
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Somatiske (medisinske) avdelinger.
   - Psykiatri.
   - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag på onsdager, og på Hallingdal sjukestugu på torsdager.

 • Toril Bøyum

  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Kvinne/barn.
   - Hallingdal sjukestugu.

 • Mette Lerfaldet
  PKO-ansvar: 30 % stillingsandel. Leder PKO Ringerike
   - Medisin.
   - Kirurgi.
   - Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS).
   - Barne- ungdomspsykiatri (BUP)

 • Gry Halvorsen Høva
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.

Slik finner du fram

Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

En stor bygning med mange vinduer

Kongsberg sykehus

Drammensveien 4

3612 Kongsberg

Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss