Forløpskoordinatorer for Psykisk helse og rus

Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler innen psykisk helse og rus har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg i utrednings- og behandlingsforløpet. Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Dette kan en forløpskoordinator hjelpe deg med:

  • Spørsmål om sykdom og behandling. Helsefaglige spørsmål besvares av helsefaglig personell på sykehuset. Forløpskoordinatoren kan videreformidle kontakt med helsefaglig personell ved behov.

  • Spørsmål vedrørende kontakt med andre behandlingsinstitusjoner

  • Ventetider og plan for videre oppfølging

  • Kontakt med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidende instanser

Kontaktinfo

Forløpskoordinatoren ved det stedet du følges opp kan kontaktes på telefon. Telefontid er i hovedsak mandag–fredag kl. 10:00–14:00. Har du behov for kontakt med helsepersonell på kveldstid, helg eller helligdag må du ta kontakt med din kommunale legevakt. Har du avtale om direkteinnleggelse skal du følge de retningslinjene du er informert om.

Asker DPS:
Telefon: 480 87 997

Bærum DPS:
Telefon: 908 30 883

Drammen DPS:
Telefon: 909 40 564

Kongsberg DPS:
Telefon: 916 33 794

Ringerike DPS
Telefon: 476 46 999

Blakstad sykehus:
Telefon: 911 43 858

Avdeling for rus og avhengighet (ARA):
Telefon: 976 32 302

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA):
Telefon: 67 52 36 00

Kontakt

Telefon

Kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene finner du ved å klikke på «Mer info og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene» i feltet over.