Pasientkurs

Astmaskolen

Kurset er for deg som er foresatt eller andre omsorgspersoner til barn med astma som behandles på Drammen sykehus

Passert
24.
mars
2023
  1. 24. mar. 2023, 08:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 24. mar. 2023, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Barne- og ungdomsavdelinens poliklinikk og dagbehandling

Henvises via fastlege eller barne- og ungdomsavdelingen.

Henvisning fra fastlege sendes barneavdelingen merket astmaskole.

Velkommen til kurs med fokus på barn med astma

Målgruppen:
Målgruppen for kurset er foresatteog andre omsorgspersoner til barn med astma, som er behandlet ved Drammen sykehus. Kurset er ikke beregnet på barn. Kurset er et tilbud til begge foresatte.

Mål for kurset:
  • Gi kunnskap om barn med astma
    • medisinbruk
    • behandling
    • forebygging
  • Fokus på mestring, å leve med astma i hverdagen og erfaringsutveksling mellom foreldre
Kursarrangør:
Kurset er utviklet av Barne- og ungdomsavdelingen, seksjon for poliklinikk og dagbehandling, lærings- og mestringssenteret ved Drammen sykehus og Norges astma- og allergiforbund, Buskerud.

Opplæringspenger:
Er du i lønnet arbeid, kan du søke permisjon med lønn. Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom opplæringspenger fra NAV (folketrygdloven § 9-13). Skjema for dette fylles ut kursdagen.

Ved påmelding trenger vi følgende informasjon:
• Navn på deltaker(e)
• Barnets navn og fødselsdato
• TelefonnummerAgenda for kurset

Program


Barnelegen orienterer
Hva er astma, hva skjer i lungene?
Årsak, behandling og forebygging.

Informasjon fra sykepleier
Godt inneklima: Hva gjør vi med innemiljøet?
Riktig bruk av medisiner/anfallshåndtering.
Hvordan snakke med barna om astma?
Spørsmål og dialog.

Norges Astma og Allergiforbund informerer
En erfaren forelder deler noen viktige erfaringer.
Sykepleier/lege/fysioterapeut 
Kontroll og mestring i hverdagen
Fysioterapeut
Fysisk aktivitet og mestring
Sosionom
Aktuelle rettigheter
Tannpleier
Tannhelse
Erfaringsutveksling
Det vil være rom for dialog og spørsmål til foredragsholderne.

Gi beskjed ved påmelding om eventuell diett.

Det blir flere små pauser i løpet av dagen.

Velkommen til kurs med fokus på barn med astma.

Kontakt

Relevante behandlinger