Bilde av plakat for å skaffe flere medlemmer. Lenke til pdf

Ungdomsrådet

​Ungdomsrådet skal hjelpe Vestre Viken med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus. Medlemmene i ungdomsrådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer.

Målet er at rådet skal representere ​ungdom med ulik bakgrunn, alder, geografi, kjønn og etnisitet. Rådet skal gi råd og innspill til hvordan barn og unge skal få det enda bedre som pasienter og pårørende i Vestre Viken.

Hva jobber Ungdomsrådet med?

Les gjerne om hva vi jobber med. Ungdomsrådet har skrevet en årsmelding. Last den gjerne ned. Årsmelding Ungdomsrådet 2022 (PDF)​

Har du lyst til å bli med i Ungdomsrådet i Vestre Viken?

 

Bilde av plakat for rekruttering. Vedlegg

Ungdomsrådet ønsker flere medlemmer. Vi skal være et råd som reprenterer ungdommer med erfaringer fra alle områdene Vestre Viken leverer tjenester til.  Nå så ønsker vi spesielt kontakt med ungdom som har erfaring fra somatiske avdelinger ved ett av sykehusene.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Ungdomsrådet og diskusjon om dette kunne være noe for deg.​

 

 

​Referater fra møtene i Ungdomsrådet

Deg som mottar helsetjenester:
Vi tar gjerne i mot tips til saker vi kan jobbe med. Er det noe du føler bør endres? Ta kontakt. NB! Ungdomsrådet kan ikke ta i mot enkeltsaker eller private saker.

Ansatte eller avdelinger ved sykehusene og brukerorganisasjoner:
Vi vil gjerne være med i utvikling av gode helsetjenester og gjerne kontakt oss for samarbeid og/eller oppdrag.

Ungdomsrådet har laget filmer hvor de henvender seg til ulike målgrupper. Se filmene her:

Til deg som kjenner en som er sykTil deg som jobber i skolenTil deg som jobber på sykehus

Kontakt oss gjerne på epostadresse: ungdomsraadet@vestreviken.no eller på Facebook.

Lyst til å bli med i Ungdomsrådet?

Sist oppdatert 16.06.2023