Vestre Viken har ansatt ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Henning Aarset (41) er ansatt som ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.03.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Henning Aarset er ansatt som ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF.

Henning Aarset er ansatt som ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF.

Han kommer fra stillingen som seksjonsleder og redaktør for den nasjonale e-helseløsningen helsenorge.no i Norsk Helsenett SF.

Aarset har en allsidig bakgrunn blant annet som journalist i flere medier - inkludert Drammens Tidende. Han har også erfaring med digital kommunikasjon fra ulike stillinger. Han er utdannet økonomi- og næringslivsjournalist og har blant annet gjennomført masterprogram innen Teknologiledelse og Digital kommunikasjonsledelse.

- Jeg er veldig glad for å få Henning Aarset som ny direktør kommunikasjon og samfunnskontakt. Med sin allsidige bakgrunn og relevante erfaring, både på operativt og strategisk nivå, vil han være med på å videreutvikle foretaket, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

- Ser frem til å ta fatt på oppgavene

- Samfunnsoppdraget til Vestre Viken treffer meg i hjertet. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Det dreier seg i ytterst konsekvens om å redde liv, sier Henning Aarset, og fortsetter:

- Innbyggerne sine evner til å forstå, vurdere og bruke informasjon om egen helse vil bli viktigere i årene som kommer. Befolkningen sin helsekompetanse er ifølge Helsedirektoratet lav. Mange kan ikke nok om å finne frem i helsevesenet, og flere synes det er vanskelig å vurdere fordeler og ulemper ved behandlinger. Dette er viktige oppgaver vi som jobber med kommunikasjon kan bidra til å forbedre.

- Jeg er glad, stolt og ydmyk, og ser frem til å ta fatt på oppgavene som ligger foran meg, forteller Henning Aarset.

Aarset begynner i jobben 1. august.