Vestre Viken har analysert en kvart million koronaprøver

Det siste året har vært hektisk, lærerikt og faglig spennende for de ansatte i Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken. I løpet av de siste 12 månedene har de analysert over 250.000 koronaprøver!

Publisert 16.03.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Avdelingssjef Trude Steinsvik er imponert over innsatsen til de ansatte
Avdelingssjef Trude Steinsvik er imponert over innsatsen til de ansatte - som i løpet av 12 måneder har analysert en kvart million koronaprøver.

- Det som har imponert meg mest det siste året er den enorme innsatsen som ansatte i avdeling for laboratoriemedisin har lagt ned. Alle ansatte har på en eller annen måte bidratt under denne pandemien. Jeg var klar over at det er flinke ansatte i avdelingen, men det at de står så hardt på til det beste for pasientene, det har virkelig imponert meg, sier Trude Steinsvik, som er avdelingssjef i avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken.

Hun er også veldig fornøyd med måten de ansatte taklet den nye hverdagen med smittevernutstyr og rutiner.

Flinke med smittevernrutiner

- Det var litt utfordringer i oppstarten med å skaffe nok smittevernutstyr, men det kom veldig fort på plass. De ansatte har vært utrolig flinke til å overholde smittevernrutiner. Det har gitt en trygghet både for de ansatte, pasientene og blodgivere, mener Steinsvik, som også er takknemlig for støtten de har fått fra foretaksledelsen i Vestre Viken:

- Ledelsen forstod raskt behovene våre og var veldig tett på tidlig i prosessen. Under pandemien har det også vært særdeles viktig med et tett og godt samarbeid med avdelingene i Vestre Viken og kommunehelsetjenesten, forteller avdelingssjefen.

Stor omveltning for avdelingen

I februar 2020 var det ikke snakk om at alle laboratorier på norske sykehus skulle etablere analyser for koronatester. Men mot slutten av måneden endret situasjonen seg.

- 21. februar tok vi en beslutning om at vi måtte etablere metode for analysering av koronaprøver, og denne var allerede etablert og i drift 9. mars ved mikrobiologisk seksjon i Drammen. I utgangspunktet jobbet de kun dagtid, men allerede første helgen innså vi at det var nødvendig å sette på helgevakter. Fra da av startet et kappløp med å holde tritt, med å anskaffe utstyr, kjøre inn nye metoder, ansette mennesker og lære dem opp. I tillegg har det vært mye arbeid med IKT, logistikk, budruter, få nok prøvetakingsutstyr og reagenser. Det har vært et krevende, faglig spennende og veldig lærerikt år, sier Trude Steinsvik.

SE VIDEO UNDER:

 

Utstyr på plass på alle sykehus

Fra begynnelsen av mars i fjor gikk det ikke lang tid før det ble mulig å analysere koronaprøver på alle de fire sykehusene i Vestre Viken: Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg.

- Vi satset på hurtigtest-instrumenter vi hadde erfaring med fra før, såkalte GeneXpert-instrumenter, som vi fikk på plass på alle fire sykehus tidlig på sommeren. Så måtte vi også etablere ordinær PCR-diagnostikk ved mikrobiologisk seksjon på Bærum.

- Det at vi har metoder for analysere Covid-19 på flere ulike instrumentplattformer, og ved de fire sykehusene gir en trygghet i forhold til beredskapssituasjonen, mener avdelingssjefen.

Storvolum etablert på Bærum sykehus

Det har vært tett dialog mellom helseforetakene, Helse Sør-Øst og Folkehelseinstituttet gjennom hele koronaperioden.

I fjor vår ble det besluttet at de to største helseforetakene, Oslo Universitetssykehus og Ahus, måtte etablere såkalte storvolumlaboratorier. Disse skulle ha ekstra høy kapasitet, slik at prøver kunne sendes dit fra andre helseforetak.

- Helse Sør-Øst innså i høst at de trenger flere storvolum-laboratorier. Da ble vi i Vestre Viken spurt om det, og i september i fjor startet vi jobben med å etablere et nytt storvolum-laboratorium på Bærum sykehus. Dette laboratoriet er nå i drift, og vi har totalt en veldig god beredskap for koronaanalysering i Vestre Viken, med kort svartid på prøver fra kommunene og sykehusene, forteller Trude Steinsvik.

En kvart million koronaprøver!

Det har vært et hektisk år for avdelingen, noe tallet på antall analyserte koronaprøver viser helt tydelig.

- Medio mars runder vi 250.000 koronaprøveanalyser utført i Vestre Viken i løpet av ett år. Det er et helt utrolig tall og vitner om en formidabel innsats, forteller avdelingslederen.

Det har variert hvor stor andel av disse prøvene som har vært positive, fra 0,1 til 10 prosent

Testkapasitet blir viktig fremover

Jobben til laboratoriene blir vel så viktig i tiden fremover.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har god testkapasitet i Vestre Viken, for det å teste mange og teste raskt vil være viktig i lang tid fremover. Vi fortsetter arbeidet med å sikre rask og pålitelig diagnostikk for pasientene i vårt område, og er godt rustet for diagnostikk av koronavirus fremover, sier avdelingssjef Trude Steinsvik.

SE VIDEO UNDER: