Vestre Viken deltar i helsepersonellkommisjon

Administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, er oppnevnt til å delta i Regjeringens helsepersonellkommisjon.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.12.2021
Sist oppdatert 14.11.2022

​Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonellkommisjonen skal bidra til dette.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en helsepersonellkommisjon. En av de største oppgavene vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgstjenesten. For å lykkes med dette, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag og treffsikre tiltak. Det skal kommisjonen levere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding på regjeringen.no.

Helsepersonellkommisjonens hovedoppgave er å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Kommisjonen skal blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres. Kommisjonen skal levere en NOU innen 1. februar 2023.

– Det var ikke vanskelig å takke ja til denne utfordringen. Rekruttere, kvalifisere og beholde personell er Vestre Viken sin største utfordring i årene som kommer. Vi må løse oppgavene våre og bruke de ansattes kompetanse på andre måter enn i dag. Jeg tenker deltakelse i denne kommisjonen er et viktig skritt på veien dit, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.

Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren er med i arbeidet.


Medlemmer av helsepersonellkommisjonen:

 • Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 • Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 • Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 • Iren Mari Luther, leder, Oslo
 • Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 • Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 • Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 • Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 • Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 • Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 • Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 • Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 • Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 • Morten Dæhlen, professor, Tønsberg