Trygg og enkel tilgang til informasjon om sykehusbehandling

Pasienter ved sykehusene i Vestre Viken har nå mulighet til å lese deler av sykehusjournalen sin på nett.

Vestre Viken
Publisert 12.06.2019
Sist oppdatert 17.01.2023

​Ved å logge seg på helsenorge.no med bank ID kan pasienter få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk.

Merk at det bare er dokumenter opprettet etter 15. oktober 2018 som vil være tilgjengelige i den nye løsningen.  Ønsker du resten av journalen, må du be om det via vårt postmottak.

Veiledningstjeneste
Tjenesten Digitalt innsyn i pasientjournal  er for alle over 16 år og skal etter planen være tas i bruk ved alle sykehus i Helse Sør-Øst over sommeren. Tjenesten gir også pasienter mulighet til å se hvilket personell som har arbeidet i journaldokumentene.
Har du generelle spørsmål om tjenesten, kontakt Veiledningstjenesten i Helsenorge på 23 32 70 00 (tast 1).

Fakta

  • Digitalt innsyn i journalen fra sykehus omfatter utvalgte dokumenter, som epikrise (sammendrag etter sykehusopphold), polikliniske notater, sammenfatninger.
  • Pasienter får tilgang via helsenorge.no og kan logge på med for eksempel av BankID.
  • Det er utvalgte dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelige digitalt, først  ved sykehusene i Vestre Viken og Sykehuset Innlandet, og over sommeren ved andre sykehus i Helse Sør-Øst.