Travle dager for logistikkavdelingen

Ansatte på logistikkavdelingen i Vestre Viken er noen av dem som har opplevd svært travle dager på jobb.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.05.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
 

- Ja, hos oss så har det vært full fart – og vel så det, smiler Frode Steine, som er avdelingssjef logistikk i Vestre Viken.

Logistikkavdelingen ble opprettet 1. januar i år og er underlagt Klinikk for intern service i Vestre Viken. Avdelingen er under oppbygging.

I tillegg til varemottak, håndtere lager og leveranser av bestilte varer ut til klinikker og avdelinger, så har vi også ansvar for å hente avfall og skitne tekstiler, frakte skitne senger til vask, frakte mat- og ryddevogner til/fra avdelingene. Avdelingen har også ansvar for noe bestilling og distribusjon av tekstiler.

Mer smittevernsutstyr og spesialavfall

De ansatte i logistikkavdelingen har håndtert et stort trykk på mottak og utlevering av etterlengtet smittevernsutstyr ut i klinikkene. I tillegg har det vært mye mer spesialavfall, noe som tar mer tid å håndtere.

- Det har vært et stort trykk på oss. Vi har levert ut så fort vi har fått inn smittevernutstyr, men utfordringen har vært at det ikke har vært mulig å få tak i nok. For våre ansatte har det blitt mange lange dager og mye overtid, men nå merker vi at det roer seg, forteller Frode Steine.

Hentet inn ekstra arbeidskraft

Silje Lysaker Smeby er konstituert seksjonsleder på sentrallageret for sykehusene i Drammen og Kongsberg. Hun startet i den nye jobben 1. mars, og fikk litt av en ilddåp da koronasituasjonen utviklet av fra midten av mars. Planene for ny driftsmodell måtte settes til side for å gi plass til kriseplaner.

- Det ble rimelig hektisk, ja. De ansatte har virkelig stått på for å få ting unna og jobbet lange dager med mye overtid. De har vært fantastisk flinke, skryter Lysaker Smeby.

I tillegg til mye overtid har avdelingen i en periode vært nødt til å leie inn ekstra folk.

- Vi har nok hatt 10 personer ekstra inne i en periode for å få alt unna.
Økt arbeidsmengde har vært markant på vareutlevering, avfallshåndtering og frakt av senger.

Måtte legge bort planer

- Vi la detaljerte planer for ny driftsmodell fra 1. mars, men vi måtte bare kaste rundt på disse planene i midten av mars. Vi hadde stillingsutlysninger ute med søknadsfrist 9. mars, men kunne ikke lande prosessen på en ordentlig måte. Vi fikk virkelig brynt oss på å håndtere en kritisk situasjon, men vi kom oss gjennom det, takket være fleksible og dyktige ansatte, sier Silje Lysaker Smeby.

Ekstreme mengder utstyr

Her kan du se litt av mengden smittevernsutstyr som logistikkavdelingen har fått inn – og levert ut til klinikkene i Vestre Viken i mars måned (cirkatall):

  • 150.000 undersøkelseshansker
  • 135.000 rengjøringskluter
  • 125.000 smittevernsfrakker
  • 50.000 åndedrettsvern
  • 35.000 munnbind
  • 14.000 visir og briller

Flere av disse varene har hatt en økning på flere hundre prosent i forhold til normalsituasjon i januar og februar.

Størst trykk i Bærum

Det har vært mye å gjøre på alle lokasjonene i Vestre Viken. Men det største trykket i logistikkavdelingen har det uten tvil vært på Bærum sykehus, som også har hatt desidert flest koronapasienter av alle fire sykehusene i helseforetaket.

- Det er uten tvil de som har stått i «frontlinjen» hos oss som har hatt det som travlest. Vi setter pris på jobben ansatte i logistikkavdelingen har gjort på alle fire sykehusene våre. De har lagt ned en helt formidabel jobb, sier Frode Steine.

- Vi har lært mye

Situasjonen har roet seg både på lageret og ute i klinikkene.

ogistikkavdelingen kan ta det litt roligere, og erkjenner samtidig at de har lært mye av prosessen. Erfaringer som kan komme godt med hvis det blir en ny koronabølge.

- Ja, vi har lært mye av situasjonen vi har vært gjennom. Nå har vi på plass en god og detaljert beredskapsplan. Vi skal i gang med en grundig evaluering av de siste månedene mens vi har det friskt i minne. På den måten står vi ennå sterkere til å møte nye situasjoner som måtte oppstå i tiden som kommer, forteller Frode Steine.