Tom og Tomm fikk nytt liv i akuttmottaket

Da Tom og Tomm fikk en jobbmulighet i akuttmottaket på Drammen sykehus, grep de sjansen med begge hender.

Vestre Viken HF
Publisert 01.07.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Tom Finnby, Aslaug Henneseid og Tomm Gulliksen
- Tom Finnby (t.v) og Tomm Gulliksen er blitt uerstattelige i akuttmottaket, sier Aslaug Henneseid. (Foto: Elin Wiesener)

Tomm Gulliksen (61) hadde arbeidet i industrien i mange år da arbeidsplassen hans ble rammet av konkurs.

- Jeg var klar for å jobbe og var ved godt mot, men jo flere avslag jeg fikk, dess vanskeligere og tyngre ble det å være arbeidsledig, sier Tomm i et intervju som er publisert på NAV Vest-Viken sin nettsider.

Årene gikk, og han ble frustrert over å ikke få muligheten til å vise alt han hadde å bidra med. Etter hvert mistet han selvtilliten og følte veldig på sin egen alder.

- Jeg tenkte at jeg kanskje var for gammel for å komme i jobb, og at ingen hadde bruk for meg lenger. Det endte med at jeg var veldig langt nede og måtte gå til psykolog, forteller Tomm i intervjuet.

Etter råd fra psykologen fikk han tilbud om arbeidstrening gjennom NAV og prosjekt Springbrett i Vestre Viken helseforetak. På akuttmottaket på Drammen sykehus fikk han endelig muligheten til å prøve seg i arbeidslivet igjen og vise hva han var god for.

Fikk hjelp fra NAV

I Akuttmottaket møtte han også Tom Finnby (37), som etter hvert skulle bli hans kollega. Tom jobbet som håndverker frem til han fikk en astmadiagnose som gjorde det vanskelig å jobbe utendørs om vinteren.

- Jeg fikk gjentatte luftveisinfeksjoner og til slutt greide jeg ikke å jobbe mer, sier Tom.

Han hadde en tøff tid utenfor arbeidslivet, men fikk etter hvert hjelp fra NAV og Springbrett til å prøve seg i arbeid i Akuttmottaket.

- Jeg har alltid hatt en interesse for helsefag, men det var fjernt for meg siden jeg ikke hadde relevant utdanning, forteller Tom.

Tatt godt imot

Selv uten erfaring innen helse, ble Tomm og Tom tatt varmt imot av avdelingssykepleier Aslaug Henneseid i Akuttmottaket på Drammen sykehus. Hun har lang og god erfaring med å ta inn kandidater på arbeidstrening gjennom NAV.

Springbrett ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og NAV Buskerud i 2014, og ble videreført som et tiltak i vanlig drift fra 2017.

- Vi har hatt mange springbrettkandidater som har fått testet arbeidsevnen og gjort en imponerendeinnsats. De aller fleste har kommet seg videre i jobb eller utdanning, forteller Henneseid.

 Hun tror nøkkelen til suksess ved Springbrett-metodikken er at kandidatene får god tid til å bli kjent med arbeidsstedet og oppgavene.

Arbeidsgiver får et helt år til å lære opp og bli kjent med personene, mens NAV bidrar med lønnstilskudd.

Du kan lese hele artikkelen på NAV sine nettsider