Tettere samarbeid mellom psykisk helsevern og somatikk

Om tre år skal behandlingstilbudet til pasientene i psykisk helsevern integreres i det nye sykehuset i Drammen. Allerede nå økes fagutviklingen mellom psykiatrien og somatikken.

Kommunikasjonsforeningen
Publisert 08.06.2022
Sist oppdatert 09.06.2022

Psykisk helsevern har over en periode merket en økning i forespørseler fra de somatiske sykehusene om undervisning og opplæring. I tillegg til mer kunnskap om psykiske lidelser generelt har et spesielt etterspurt emne vært møte med aggresjonsproblematikk. Økt kunnskap på tvers av disse fagene blir ikke mindre aktuelt når alt samles under samme tak i det nye sykehuset i Drammen.

​Startet med aggresjonshåndtering

I januar startet et undervisningsopplegg ved akuttmottaket i Drammen. Det var et tydelig ønske fra de ansatte i akuttmottaket i Drammen om mer kunnskaper om hvordan man skal møte pasienter med psykiske lidelser. De ønsket å kunne mer om å imøtekomme, kommunisere og opptre rundt pasienter med psykiske lidelser, både akutt og kronisk syke.

En av årsakene til at de ønsket mer kunnskap var blant annet uheldige hendelser med utagerende adferd, og som de ansatte i akuttmottaket tenkte kunne vært unngått med mer kunnskap. Derfor ble det satt opp en undervisningsplan for de ansatte.

– Vi følte oss så godt mottatt da vi tok kontakt med Blakstad sykehus og de var virkelig på tilbudssiden. Det er flott å få fagekspertisen til å undervise oss i disse temaene, sier Tommy Båtstrand, fagutvikler ved Akuttmottaket i Drammen.

Det ble satt opp en plan og i løpet av året vil de ansatte på akuttmottaket få internundervisning i temaene selvskading og selvmordsadferd, aggresjonsproblematikk, psykose og rusavhengighet. For å sikre at alle ansatte skal få mulighet til å delta blir all undervisning gjennomført to ganger.

Nyttig å bli kjent

Fagutvikler og spesialsykepleier Hendrik Wolken og spesialrådgiver Hanna Mantila fra Blakstad sykehus er begge sertifiserte MAP-instruktører (Møte med aggresjonsproblematikk) og står bak undervisningsopplegget på teamet.

– Det er veldig nyttig å få komme og bli kjent allerede nå. Vi skal jo inn i samme hus og vi skal legge til rette for at vi kan trene sammen, gjerne med simuleringsøvelser, sier Henrik Wolken.

Flere ønsker undervisning

Tilbakemeldingene fra akuttmottaket har vært veldig positive og undervisningen oppleves som relevant og gjenkjennbart. Men det er ikke bare akuttmottaket som ønsker å trekke veksler på kompetansen. Medisinsk sengepost 1 på Drammen sykehus har også fått undervisning om aggresjonsproblematikk.

– For oss er det viktig å knytte relasjoner til de somatiske seksjonene, ikke minst med tanke på fremtidig samarbeid i det nye områdesykehuset. Vi har også inngått et samarbeid med HMS-avdelingen for å se på hvordan undervisningen om forebygging og møte vold og trusler kan settes mer i system. Vi har nettopp utdannet flere nye MAP-instruktører i klinikken for å møte etterspørsel fra egne avdelinger og andre, forteller spesialrådgiver Hanna Mantila ved Blakstad sykehus.