Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig

- På grunn av den oppståtte situasjonen kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig, forteller Finn Egil Holm, direktør administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF.

Vestre Viken HF
Publisert 18.03.2020
Sist oppdatert 17.01.2023
Finn Egil Holm

- Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter, forklarer Holm.

- Vestre Viken HF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig. Vestre Viken HF beklager dette, men håper på forståelse, sier Finn Egil Holm, direktør administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF.