Slik blir heiskapasiteten ved nytt sykehus i Drammen

Heissystemet i nytt sykehus skal bidra til en enklere hverdag for både ansatte, pasienter og ansatte.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 29.06.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Nytt sykehus i Drammen vil bli 122 000 kvadratmeter stort og ha 10 etasjer på det høyeste. Beregninger viser at det vil være over 5000 mennesker i sykehuset per døgn, det blir med andre ord et travelt sted med stor trafikk.​

Dermed er heiser et avgjørende fremkomstmiddel for god logistikk og fremkommelighet. I det nye og moderne sykehuset skal 32 heiser sørge for nettopp det. 
 
Oversikt antall heiser i nytt sykehus

SLIK BLIR FORDELINGEN: Bildet viser hvordan de 32 heisene fordeles i det nye sykehuset. Illustrasjon: Link arkitektur, Bølgeblikk, Ratio arkitekter.

Portørene gleder seg til større heiskapasitet  
En yrkesgruppe som er spesielt avhengig av heiser for å gjøre en god jobb, er portørene. Portører transporterer pasienter til og fra undersøkelser og mellom avdelinger. De kjenner hver krik og krok i sykehuset og går opptil 20 000 skritt i løpet av en arbeidsdag.  

Tor Rustan, portør i Drammen sykehus
Snart må portørene bli kjent med nye kriker, kroker og heiser i nytt sykehus.

En av disse portørene er Tor Rustan. Han jobber i dagens Drammen sykehus der heisene begynner å bli gamle og det er få av dem. Med totalt 180-250 transportoppdrag per dag går det mye tid til å vente på ledige heiser ved hver transport.   


 - Jeg gleder meg stort til når vi flytter inn til nytt sykehus som vil ha en betydelig større heiskapasitet for oss portører enn i dag, sier Rustan. Det blir en helt ny arbeidshverdag med bedre forutsigbarhet for oss, fortsetter han.  

– Vi har alltid pasientene i fokus. Med det nye heiskonseptet i nytt sykehus vil vi føle oss tryggere på at vi får bidrar med det beste vi kan for pasientene, forklarer portør Rustan. 

Illustrasjon heiser

EKSEMPEL: Illustrasjonen viser eksempel på hvordan en type av heisene til nytt sykehus vil se ut. Det vil være ulike størrelser på diverse heiser i nytt sykehus. Akkurat denne heisen på bildet er 1,4x2 meter og har en makshastighet på 3 meter i sekundet.

Monteringen er i gang  

Den første leveransen med heiser kom til byggeplassen allerede 18. mai i år. Heisene blir levert fra Italia og det er KONE AS som leverer og monterer heisene.  

Montering av fire av heisene er allerede i gang, 13 av heisene skal ferdigstilles ganske raskt slik at de kan brukes mens sykehuset er under bygging. De to første heisene settes i drift i august i poliklinikkbyggene.  

Heiser under montering

UNDER MONTERING: Slik ser det ut i en av heisene akkurat nå, denne skal straks settes i drift og brukes som byggeheis. Før det skal heiskupeen kles slik at den blir godt beskyttet til åpning av sykehuset i 2025.

Bilde av prosjektleder for heisene
Ole Rasmussen er prosjektleder for elektro i nytt sykehus i Drammen. Sammen med leverandøren har han ansvaret for å få på plass alle heiser i det nye sykehuset:  

– Montering av de fire første heisene er godt i gang og vi ligger faktisk litt foran planen. Neste leveranse er i oktober. Nå går monteringen slag i slag frem alle heisene skal være ferdig montert og klare for systemtesting sommeren 2024, sier Ole.  I nytt sykehus i Drammen vil det bli 32 heiser:  

* 17 av heisene kan brukes for sengetransport 
* 2 akuttheiser som går til helikopterplattformen 
* 14 heiser som kan overstyres ved akutte situasjoner  
* 19 heiser med grensesnitt til automatisk gående vogner 
* 2 brannmannsheiser, disse styres av brannvesenet hvis det er behov (alle heiser kjøres automatisk til plan 1 hvis brannalarmen går) 
* Egne heiser for mat og avfall: 1 matheis, 2 avfallsheiser (servicebygget)