Skal du på besøk til sykehusene våre?

Sykehusene i Vestre Viken ønsker å legge til rette for besøk på sykehusene våre, men vi har noen begrensninger. Det er viktig at besøk avklares med avdelingen i god tid på forhånd.

Vestre Viken HF
Publisert 18.11.2020
Sist oppdatert 13.01.2023
Drammen sykehus

Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt, og sykehuset forutsetter at de som skal på besøk:

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er definert som nærkontakt
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene

Dersom du er nærkontakt til noen som er i karantene, eller nærkontakt til noen som venter på et prøvesvar, må du informere oss om det.

Avklar besøk i god tid i forveien

Besøk skal avklares med avdelinger i god tid før besøket.

Dette gjelder spesielt for sykehusenes:

 • Medisinske avdelinger
 • Intensivavdelinger
 • Nyfødtintensivavdelinger
 • Føde- og barselenheter
 • Barne- og ungdomsenheter

Besøkende til pasienter uten mistenkt eller påvist Covid-19 må også følge sykehusets/besøksstedets rutiner for besøk.

Besøk av far eller medmor på barselavdelinger tillates forutsatt at den besøkende ikke har tegn på Covid-19 og ikke har vært i nærkontakt med noen som har mistenkt eller påvist Covid-19-sykdom, og besøket er avtalt med avdelingen i god tid før besøket

Føde og barselsavdelinger kan ha andre besøksregler enn foretaket generelt har

Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner.

Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Reglene for besøk kan endres på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg.

Bruk av munnbind

Det er noen som lurer på hvorfor ikke alle ansatte på sykehuset bruker munnbind.

De vanligste smittestedene er internt i en husstand, sosial omgang med venner og familie og ved utenlandsopphold. Ved sykehusene i Vestre Viken har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen for smitte er svært lav inne på sykehuset.

Sykehuset har:

 • basale smittevernrutiner (f. eks håndhygiene)
 • ansatte skal holde avstand til hverandre og til pasienter og besøkende der det er mulig
 • besøks- og adgangskontroll
 • screening av alle pasienter med spørreskjema
 • begrensninger i fysiske møter

På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å innføre bruk av munnbind generelt, men munnbind brukes i større grad under pandemien. Sykehuset er med disse tiltakene mer beskyttet enn et annet offentlig område.

Det er ikke påbudt at pasienter må bruke munnbind, men om en pasient ønsker å bruke munnbind så er dette i orden.

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst er opptatt av å følge de samme reglene.

Siden smittesituasjonen kan variere fra sykehusområde til sykehusområde, kan det likevel forekomme noe ulik praksis.

Bruken av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir forløpende vurdert ut fra smittesituasjonen.