Nyskapende animasjonsfilm om selvforstyrrelser

Unikt informasjonsarbeid om endret selvopplevelse ved psykoserisiko ble til animasjonsfilm og nominasjon i internasjonal festival.

Publisert 19.06.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

Endret selvopplevelse, også kalt selvforstyrrelser, er en del av psykosefeltet innen psykisk helse, et område i vekst der det trengs økt allmenn kunnskapsformidling. 


FoU-avdelingen i Klinikk for Psykisk helse og rus, ønsket å øke kunnskapen om selvforstyrrelser hos yngre mennesker. Å nå både unge mennesker og fagfolk med denne informasjon viste seg å bli en utfordring. De valgte derfor en nyskapende og kreativ løsning - en animasjonsfilm med unge erfaringsrådgivere som bidragsytere. Prosjektet ble til i samarbeid med Rådet for psykisk helse og med støtte fra Stiftelsen Dam.


Prosjektgruppe bestående av kreative utviklere

FØLELSER OG ANIMASJON: Prosjektgruppen bestod av kreative utviklere (Animaskin), erfaringsrådgivere, samt forskere og rådgivere for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Fra venstre: Stian Sollied Sydsæter (Animaskin), Eirik Stryken (erfaringsrådgiver), Chantel Kolstad (erfaringsrådgiver), Bodil Juul (Vestre Viken), Lise Baklund (Vestre Viken), Victoria Iselin Roberg (erfaringsrådgiver), Paul Møller (Vestre Viken), Sebastian Evensen (erfaringsrådgiver), Julian Nazario Vargas (Animaskin) og Bjarne Drageset Anmarkrud (Animaskin).

Å formidle følelser gjennom visuell illustrasjon

Selvforstyrrelser er en grunnleggende endring i hvordan personen oppfatter seg selv. Selv vanlige ting i hverdagslivet og sosiale situasjoner, kan virke fremmed, uforståelig eller uvirkelig. Rådgiver Bodil Juul ved Klinikk for psykisk helse og rus på Blakstad, forklarer sammenhengen mellom selvforstyrrelser og psykose: 

- Selvforstyrrelser kan være tidlige tegn på psykose, lenge før denne tilstanden bryter ut. Når fagfolk oppdager denne tilstanden er vi i stand til å forstå og hjelpe unge mennesker bedre og tidligere - lenge før en eventuell alvorlig psykisk lidelse bryter ut.


Juul sier:

- Det finnes lite informasjon om selvforstyrrelser som er laget for dem som opplever dette selv og for deres pårørende.

- For å formidle de komplekse følelsesmessige opplevelsene til pasientene, bestemte vi å bruke et visuelt språk som illustrasjon og animasjon.


«Når jeg ser meg i et speil er jeg usikker på hvem som er hvem»

ILLUSTRASJON: «Når jeg ser meg i et speil er jeg usikker på hvem som er hvem».


«Animaskin» fikk oppdraget. Julian Vargas, kreativ direktør i Animaskin, syntes prosjektet var spennende:

-  Vi fikk stor kreativ frihet og ganske så frie tøyler. Prosjektet var utfordrende ved at vi skulle formidle en historie fra det helt abstrakte til det synlige og konkrete. Det handlet om følelser og opplevelser som var forskjellig hos menneskene som opplevde dette, men som skulle formidles gjennom en kort historie.

-  Vi har jobbet mye med formidling av kunnskap om psykisk helse før. Nå var fokusgruppen unge mennesker med selvforstyrrelser som mulig uttrykk for en økt risiko for psykoseutvikling. Erfaringsrådgiverne var veldig flinke og bød på seg selv. Det hele ble veldig positivt og vellykket!

Nominert til beste animasjonsfilm

Rådgiver Bodil Juul forteller:

- Vi opplever at det å ta i bruk nye kommunikasjonsformer som illustrasjon og animasjon kan skape forståelse for det som ellers er vanskelig å forstå utfra kun språklige uttrykk.

- Sentralt i prosjektet er eksperthjelp fra ungdom som erfaringsrådgivere og deres pårørende, det vil si personer som har opplevd selvforstyrrelser. De har gjort en viktig og innsiktsfull jobb med å forklare og instruere for illustratør og animatør gjennom flere runder, slik at det visuelle blir så riktig og virkelighetsnært som mulig.


SE FILMEN UNDER:

 

 

- Filmen er nominert til animasjonsprisen "The 2020 Annecy Festival and the Mifa". Hva betyr det for deg?

Vargas er stolt over at fagpersoner med autoritet på området, liker filmen og svarer: 

- Det er en seier å bli nominert. Av det jeg kjenner til, er ingen andre norske selskaper blitt nominert tidligere. Å bli nominert sammen med selskaper med store budsjetter og som jeg så opp til som student - er stort!

- Festivalen Annecy er den mest prestisjefylte og tunge animasjonsfestivalen i verden. Den kan sammenlignes med Oscar filmfestival for animasjonsfilm. Her konkurrer rundt 4000 filmer om prisen for beste oppdragsfilm. Filmen «Selvforstyrrelser» er blant 20 filmer som er nominert.

 

Juul synes at det er hyggelig og viktig at filmen har fått internasjonal anerkjennelse. Hun sier:

- At filmen og animasjonsbyrået er valgt ut til den anerkjente filmfestivalen Annecy Animation Festival er en flott bonus. Filmen finnes både på norsk og engelsk. Kanskje kan dette bidra til internasjonal interesse og kunnskap om selvforstyrrelser?