Ny utviklingsplan på plass

I slutten av april ble Utviklingsplan 2035 vedtatt. Den staker ut kursen for Vestre Viken i årene fremover. Nå starter arbeidet med å gjøre om ord til handling.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.05.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

Utviklingsplan 2035 ble vedtatt av styret i Vestre Viken 25. april 2022 og er oversendt Helse Sør-Øst for videre arbeid med den regionale planen. Nå starter arbeidet med å gjøre ord til handling.


forsiden av Utviklingsplan 2035


– Utviklingsplanen omhandler i stor grad områder og aktiviteter vi allerede er i gang med. Det som blir viktig fremover er å passe på at alle nye initiativer også bidrar til å nå målene, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Hun peker på at foretaket allerede har kommet et stykke på vei med mange aktiviteter som bygger opp under den nye strategien.

– Vi er gode på mye og har kommet godt i gang. Det vi må passe på nå er at alt vi gjør henger sammen med utviklingsplanen på en god måte, sier Sommervoll.

Arbeidet med utviklingsplanen har vært organisert som et prosjekt med en styringsgruppe satt sammen av representanter fra Vestre Vikens ledergruppe, kommuner, brukerutvalg, ungdomsråd, tillitsvalgte og vernetjenesten. 

Det har også vært en høringsrunde der det kom inn hele 27 høringsinnspill. Både kommunene og brukerutvalget berømmer arbeidet for god medvirkning og involvering og støtter retningen i planen. Kommunenes innspill må følges opp i samarbeid med Vestre Viken i helsefelleskapet.