Nå starter byggearbeidene for psykisk helse og rus ved nytt sykehus i Drammen

Kontrakten med entreprenøren er signert, og arbeidene starter rett etter påske.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 08.04.2022
​Utsikt fra Nøstebekken mot psykiatribyggene til nytt sykehus i Drammen.

​Utsikt fra Nøstebekken mot psykiatribyggene til nytt sykehus Drammen. Illustrasjonsbilde: Link Arkitektur, Bølgeblikk og Ratio Arkitekter

Etter fire måneders samspillsfase har Helse Sør-Øst RHF gitt Veidekke oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus for det nye sykehuset i Drammen.

Byggene for psykisk helsevern og rus utgjør en stor del av bygningsmassen for nytt sykehus i Drammen, byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom. Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget skal gi et godt tilbud til pasientene, og en enklere arbeidshverdag for de ansatte.
 
​Samlokalisering av somatikk med psykisk helse og rus er et viktig premiss for byggingen av det nye sykehuset. Signering av denne kontrakten markerer en viktig milepæl som bekrefter at avtalt omfang blir realisert. Vi gleder oss over at arbeidene nå kan begynne og ser frem til det videre samarbeidet med Veidekke, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne i Helse Sør-Øst.

Samlet fagmiljø
For første gang samles en stor del av fagmiljøet på ett sted i Vestre Viken HF. I psykiatribyggene vil det finnes døgnplasser for voksenpsykiatri, rus og avgiftning samt barn- og ungdomspsykiatri, og noe spesialpoliklinikk. I tillegg vil forsknings- og utviklingsavdelingen være lokalisert her.

Dette markerer en stor og viktig milepæl for vårt nye sykehus på Brakerøya. Samlokalisering legger til rette for et tettere samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling, til beste for pasientene, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken.​

Store bygg
De tre sammenhengende psykiatribyggene får et samlet bruttoareal på 18.500 m2 i tillegg til et uteareal på 7.000 m2. Bygg 1 og 2 blir på tre etasjer, mens bygg 3 nederst mot fjorden blir på to etasjer. Veidekkes oppdrag omfatter alle arbeider fra planlegging, prosjektering, bygging, testfase samt prøvedrift frem til det nye sykehuset står ferdig i 2025. Kontrakten med Veidekke har en verdi på 770 millioner kroner ekskludert mva.

Relatert informasjon om nytt sykehus i Drammen 
Oversikt over de ulike byggene​