Mest leste artikkel noensinne

En forskningsartikkel om Covid-19 fra Bærum sykehus er mest lest i Tidsskriftet for Den Norske Legeforeningen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.01.2021
Sist oppdatert 23.08.2023

En forskningsartikkel om Covid-19 fra Bærum sykehus er ikke bare den mest leste originalartikkelen i Tidsskriftet for Den Norske Legeforeningen i 2020. Tidsskriftet bekrefter at artikkelen også ser ut til å være den mest leste i sin sjanger i Tidsskriftet noensinne!

Mest lest
*
​MEST LEST. Artikkelen til Marius Myrstad (t.v.) og Håkon Ihle-Hansen om Covid-19-forskningen på Bærum sykehus har høyest lesertall i Tidsskriftet for Den Norske Legeforeningen.

Tidlig ute med Covid-19-forskning

Artikkelen Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus var den første artikkelen fra COBRA-studien på Bærum sykehus, som ble publisert på nett allerede 9. april 2020.

Første pasient med Covid-19 ble innlagt på Bærum sykehus 9. mars 2020 og i løpet av tre uker ble 42 pasienter innlagt på sykehuset. 2. april, kun to dager etter at pasient nummer 42 ble lagt inn og inkludert i studien, ble manuset sendt inn til Tidsskriftet for Den Norske Legeforeningen.
Kun sju dager senere var artikkelen vurdert av redaksjon og fagfeller, revidert av forfatterne og publisert på nett.

- Skrikende behov for kunnskap

- De høy lesertallene sier mye om omstendighetene og den situasjonen vi alle opplevde i mars og april 2020. Vi var i startfasen av en stor pandemi og det var et skrikende behov for ny kunnskap om det fortsatt veldig ukjente viruset vi sto overfor, forteller Marius Myrstad, overlege og leder for COBRA-studien ved Bærum sykehus.

- Det var i starten av mars fortsatt publisert veldig få forskningsartikler om Covid-19, og vi var usikre på overføringsverdien av de første studiene som kom fra Wuhan og Kina, sier han.

Hektiske dager

- På grunn av den situasjonen vi sto i, syntes både vi og redaksjonen i Tidsskriftet at det var viktig å få delt kunnskap så raskt som mulig. Få andre sykehus i Norge hadde behandlet like mange pasienter og behovet for informasjon var stort – både blant helsepersonell og i befolkningen, forteller Myrstad.

Ukene og dagene som ledet fram til revidert manus 7. april var hektiske.
- Førsteforfatter Håkon Ihle-Hansen og jeg jobbet til alle døgnets tider og hadde telefonkontakt nærmest fra time til time de siste dagene. Også i redaksjonen i Tidsskriftet ble det jobbet veldig raskt, og vi hadde en veldig fin dialog med den medisinsk redaktøren hele veien, sier Myrstad.

Topp tre

Også den andre artikkelen fra COBRA-studien ved Bærum sykehus, Komplikasjoner og dødelighet blant pasienter innlagt med covid-19, var blant de tre mest leste originalartiklene i 2020.
Denne ble publisert på nett 24. juni, og var den første som rapporterte dødelighet blant pasienter innlagt på sykehus i Norge med Covid-19.

Den tredje artikkelen ble publisert i The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 13. juli 2020. Denne artikkelen er lest nesten 4200 ganger av et internasjonalt publikum og allerede sitert i sju andre forskningsartikler.
COBRA-studien var den første som rapporterte nytteverdien av skåringsverktøyet NEWS2 og sammenlignet dette med andre vanlige kliniske skåringsverktøyer.

Stor jobb av mange

Marius Myrstad er nøye med å påpeke at det er langt flere enn Håkon Ihle-Hansen og han selv som skal ha æren for COBRA-studien og forskningsartiklene den så langt har resultert i.

- Først og fremst har sykepleiere og leger både i akuttmottaket, på intensivavdelingen, og ikke minst på infeksjonsavdelingen, gjort en formidabel jobb med å behandle mer enn 170 pasienter med Covid-19 de siste 10 månedene, sier Myrstad.

- Forskningsavdelingen bidro med god infrastruktur for forskning og helt nødvendig kompetanse på databehandling og metode. Prosjektet er også et godt eksempel på verdien av å ha personell med forskerkompetanse ansatt i kliniske stillinger. Uten det gode samarbeidsklimaet mellom avdelingene våre og god innsats fra mange aktører hadde ikke dette prosjektet kunnet gjennomføres på en så god måte, sier han.

Forskning i sanntid

Alle pasienter som legges inn på Bærum sykehus med Covid-19 inkluderes fortsatt fortløpende i COBRA-studien, og Myrstad lever fortsatt ukentlig oppdaterte tall til sykehusets ledelse.

- Å forske i sanntid på denne måten har vært både lærerikt og spennende. Det har vært intense måneder, men det føles som et privilegium å få bidra med noe som har stor interesse for mange, sier Myrstad.               

Fortsatt stor interesse

At interessen for Covid-19 og forskningen på Bærum sykehus har vært og fortsatt er stor, er det ingen tvil om.
Siden første artikkel ble publisert 9. april 2020 har COBRA-studien vært omtalt i nesten 70 mediasaker, blant annet i medier som NRKs Dagsrevyen, VG og Dagbladet.

- Vi har blitt invitert til å holde en rekke foredrag basert på forskningsartiklene, blant annet for ansatte ved FHI og Helsedirektoratet, avslutter Marius Myrstad.