Matavfallet redusert med 40 prosent

Med kloke miljøtiltak har Vestre Viken redusert matavfallet, og dermed også matsvinnet på sykehusene, med hele 40 prosent fra 2019 til 2021.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.01.2022
Sist oppdatert 11.01.2023

Yvonne Jøranli
REDUSERT MATSVINN. Matavfallet i Vestre Viken er redusert med 40% på to år. Her er det kokk Yvonne Jøranli som har laget deilig middag til pasientene på Ringerike sykehus.

For noen år tilbake satte Vestre Viken seg som ett av flere miljømål å redusere matavfallet med 50 prosent innen 2030. Det tar tid å få til slike endringer i en stor organisasjon, men flere år med systematisk jobbing og etablering av gode rutiner gir nå virkelig resultater.

Fra 2019 til 2020 klarte helseforetaket å redusere matsvinnet med nesten 50.000 kg, og miljødelmålet for 2021 var å beholde samme nivå på mengden matavfall.
Nå som status er gjort opp for 2021, viser tallene at Vestre Viken har redusert matavfallet med hele 74.000 kg på to år – en reduksjon på 40 prosent.

Undersøkte matsvinnet

Jane Ø. Bråthen, avdelingssjef for matforsyningen i Vestre Viken, forteller at en gjennomgang på sykehusene viste at svinnkategoriene fordelte seg på følgende måte:

  • Lagring-svinn (4%)
  • Produksjon-svinn (13%)
  • Bestilling-svinn (33%)
  • Tallerken-svinn (50%)

Videre viste en kartleggingen av bestillingssystemene i Vestre Viken flere ulikheter og at det var av stor betydning om rett mat kom fram til rett pasient.

Mange tiltak iverksatt

Endrede serveringsmetoder, som kuvertpakninger med salat og økt servering på tallerken til pasient, økt bruk og tilgang på en-porsjoner, økt holdbarhet på egenproduserte supper og grøter og tettere dialog mellom kjøkken og sengeposter/avdelinger, er blant tiltakene som ble iverksatt for å få ned matsvinnet. 

- Det foretas nå systematiske målinger av antall middager bestilt opp mot antall inneliggende pasienter hver måned. Tre ganger pr. år telles antall middager bestilt/antall middager servert og to ganger pr. år registrerer postkjøkken/produksjonskjøkken/kantinekjøkken hva som kastes og hvorfor, forteller Bråthen.

Reduserte med 5.000 middager

Ringerike sykehus har også i lengre tid ført kostlister i DIPS.
Nå henter matvertene på postkjøkken og kokker i produksjonen selv ut kostlister i DIPS, etter at det ble gjort en sikkerhetsvurdering og søkt det regionale helseforetaket om tilgang. Kjøkkenpersonalet har kun tilgang til kostlister i DIPS.

Resultatene ved bruk av kostlister i DIPS, for å bestille riktig mengde mat på Ringerike sykehus viser at:

  • Produksjonen av antall middager er redusert med ca. 20% i løpet av to år.
  • Det utgjør ca. 5.000 middager.
  • Råvarekostnaden er redusert med ca. kr. 150.000.
  • Det produseres gjennomsnittlig 6% færre middager daglig.
  • Matsvinnet er mindre enn ved de andre sykehusene i Vestre Viken.

De øvrike sykehusene i Vestre Viken innfører samme praksis nå i 2022, i forbindelse med endret måltidsrytme.

Viktig for pasientsikkerheten

- Riktig mat til riktig pasient handler om kvalitet på tilbudet til pasienten og i ytterste konsekvens om pasientsikkerhet. Ernæring er ett av flere fokusområder som er dokumentert viktig for pasientsikkerheten, sier Hilde E. Bråten, fagsjef helsefag ved Ringerike sykehus.

- Ved bruk av kostlister i DIPS, får kjøkkenpersonell direkte informasjon i nåtid om hvilken kost-type akkurat denne pasienten skal ha. Dermed har de et godt utgangspunkt for produksjon og utlevering av riktig mat til riktig person, forteller hun.

- De kan dermed også kommunisere med helsepersonell dersom pasienten av en eller annen grunn ikke har fått måltidet sitt. Dette er viktig for videre oppfølging av pasienten, sier Bråten.