Kåret til Årets slagenhet 2021

Norsk hjerneslagregister har utnevnt Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus til Årets slagenhet i 2021.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 01.07.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
: Slagsykepleierne Mette Pøhner Skahjem og Linn White jobber på avdelingen for nevrologi, revmatologi og rehabilitering på Dramm

Slagsykepleierne Mette Pøhner Skahjem og Linn White jobber på avdelingen for nevrologi, revmatologi og rehabilitering på Drammen sykehus og er registeransvarlige i Norsk hjerneslagregister.

Sekretariatet i Norsk hjerneslagregister (NHR) har på bakgrunn av resultater i årsrapporten for 2021 utnevnt Drammen sykehus og Bodø sykehus til Årets slagenheter for utøvelse av god slagbehandling, høy dekningsgrad og bruk av regiseret i lokal kvalitetsforbedring.

I kriteriene for utnevnelsen står det blant annet:

  • ​Utøvelse av god slagbehandling
  • God dekningsgrad og bedring av måloppnåelse på registerets kvalitetsindikatorer
  • Bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring
  • Etterlevelse av god innregistreringsprakis
  • God oppfølgingsgrad etter tre måneder

NHR vil på et senere tidspunkt takke de to sykehusene mer formelt for det grundige og viktige arbeidet som er blitt gjort.​​