Innføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasientene

Vestre Viken sikrer nå pasientmedvirkningen gjennom innføring av et nytt, digitalt verktøy innen psykiatrien. Systemet skal løse en rekke utfordringer som dagens ulike løsninger har. Det gjelder både administrasjon, lisenshåndtering, lagring av sensitive data, datakvalitet, ressursbruk og umiddelbar tilgang til all relevant informasjon om pasienten.

Publisert 30.07.2019
Sist oppdatert 21.02.2024

Kristin Tafjord Lærum

Kristin Tafjord Lærum i Klinikk for psykisk helse og rus

- Dette åpner opp en helt ny verden av muligheter for oss og sikrer kvalitet i hele pasientforløpet, sier Kristin T. Lærum, kvalitet, utvikling- og strategisjef ved Vestre Viken.

CheckWare er et verktøy hvor pasientene kan gi tilbakemelding når og hvor som helst over web, uavhengig av oppmøte hos helsepersonell. Det gir pasientene mulighetene til å forklare hva som er viktigst for dem.

- Det at pasienten har mulighet til å forberede seg og fylle ut skjema når det passer, gir økt pasientmedvirkning og egenmestring i behandlingen, sier Lærum.

Systemet er også integrert mot DIPS og gir helsepersonell umiddelbar tilgang til resultatene.

- Integrasjonen med pasientjournal fører til at man kan starte en tidligere og mer korrekt behandling. Skåringsrapporter viser status og utvikling over tid, og behandler kan varsles ved spesifikke testresultater slik som selvmordsfare eller voldsrisiko, sier hun.

GDPR skjerpet kravene

Vestre Viken har arbeidet med å styrke brukermedvirkningen siden 2015. De har vært gjennom flere pilotprosjekter innen psykiatrien hvor formålet har vært å kartlegge hele pasientforløpet, automatisere prosessene og frigi administrativ tid for helsepersonell. Hensikten har vært å fokusere tiden på pasientene, både med mer og bedre behandling.

Så ble GDPR innført i 2018. Det endret formålet med prosjektet og skjerpet kravene generelt til blant annet helseinstitusjonene som sitter på sensitive data. Med ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv, har EU innført et strengt brukervern som også gjelder EØS-området, inkludert Norge.

- GDPR fikk fart på prosjektet og gjorde det mye viktigere for oss å få innført et digitalt verktøy som også sørget for sikker og lovlig lagring av alle pasientdata, forklarer klinikkdirektør for psykisk helse og rus ved Vestre Viken, Kirsten Hørthe.

Hørthe mener det ga sykehuset en helt annen mulighet til å forsterke overgangen til digitaliserte metoder, utover å få bedre kvalitet i pasientbehandlingen. Det sikret ledelsesforankring og tvang frem en reell oppfølging av kvalitetssikringen. Den automatiske overføring av dataene til pasientjournal og forskningsdatabase/kvalitetsregister åpner dessuten for nye muligheter innen forskning.

- Her har vi anledning til å forske i sanntid. Det kan gi oss forskningsstudier med nøyaktige data som vi kanskje ellers ikke ville hatt. Vi kan gå tilbake i tid og sammenlikne behandling på tvers av avdelinger, samtidig som det webbaserte verktøyet gir oss muligheter for oppfølgingsundersøkelser, også når behandlingen av pasientene er ferdigstilt, sier Hørthe.

Trinnvis digital innføring

Kristin T. Lærum sier at innføringen stiller krav til både teknologi og personale. Vestre Viken dekker åtte avdelinger med 1800 årsverk, 2300 ansatte i 26 kommuner fordelt på fire fylker.

- Dette systemet har så mange fordeler at jeg ikke er bekymret for annet enn at det vil kreve mye tid og arbeid å få det på plass. Med en gang vi har alle med på laget, kommer vi til å merke enorm forskjell i hvordan vi kan jobbe mye mer målrettet og bedre med pasientene, mener hun.

Papirdokumenter, private datamaskiner, enkeltstående behandlere - det har vært mange ulike faktorer som har skapt bekymring med hensyn til personvernet og sikkerheten rundt sensitiv privat informasjon. Nå er det epostforsendelser, varslinger via sms og ulike databaser som sikkerhetsmessig står i fokus.

- Vårt personvernombud har sagt at CheckWare-løsningen holder mål. Vår største utfordring blir derfor å overvinne frykten for endringer i organisasjonen. Vi vet at dette kommer til å hjelpe behandlerne våre. Derfor starter vi innføringen med behandlere som har lyst til å bruke verktøyet, og som samtidig er forberedt på systemutfordringene som alltid dukker opp i starten, sier Lærum.

Den digitale implementering gjennomføres først med kjente verktøy og motiverte klinikere. Alle kartleggingsinstrumenter og skjemaer skal sjekkes med hensyn til risiko og sårbarhet (ROS). Innføringen forutsetter at teknisk støtte til alle ansatte er lett tilgjengelig.

- Vi vil sørge for løpende informasjon til medarbeiderne underveis i prosessen. Opplæring skal gis på rett tidspunkt, og vi er opptatt av relevant veiledning og at det settes opp faglige diskusjonsfora for bruk. Vi skal også etablere et system for fortløpende evaluering i innføringsfasen, sier hun.

Vestre Viken er forberedt

Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare, er svært glad for at Vestre Viken har valgt å ta i bruk CheckWare.

-  Vi er stolte over å gjøre det enklere for pasientene å synliggjøre sitt behov, og at våre løsninger bidrar til å sikre kvaliteten i hele pasientforløpet, sier hun.

Vi mener Vestre Viken er veldig godt forberedt til å ta i bruk digital pasientmedvirkning. Prosjektet er godt forankret i ledelsen, og det er en erfaren og kunnskapsrik prosjektorganisasjon som nå skal lede innføringen av CheckWare.

- Vi gleder oss til å samarbeide med Vestre Viken slik at de kan ta ut de forventede gevinstene, avslutter hun.