Innføring av digital morfologi

Ny og forbedret metode for vurdering av blodutstryk er innført i Vestre Viken.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 05.05.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
SNORKLIPPING. Fra venstre: Per Christiansen, Trude Steinsvik, John Kjekshus, Per Hofseth, Jardar Hals, Espen Jørstad, Ulrich Spr

SNORKLIPPING. Fra venstre: Per Christiansen, Trude Steinsvik, John Kjekshus, Per Hofseth, Jardar Hals, Espen Jørstad, Ulrich Spreng, Trine Olsen (foran) og Mette Ekfelt Johansen (foran).

- Tidligere var det mange manuelle trinn med tillaging, farging og mikroskopering, og blodutstrykene måtte sendes med bud mellom sykehusene våre. Innføring av digital morfologi gir blodutstryk av bedre kvalitet, mer standardisering, raskere svar og bedre sporbarhet forteller Trude Steinsvik, avdelingssjef ved Avdeling for laboratoriemedisin.

Innføring av digital morfologi er nylig innført ved Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Prosjektet har vært ledet av Mette Ekfelt Johansen, overbioingeniør ved medisinsk biokjemi Bærum, og har en rekke gevinster:

  • Automatisering av manuelle prosesser: Bedre kvalitet når utstryk lages raskere og tidsbesparende tillaging og vurdering.
  • Mer standardisert vurdering: Cellene vurderes maskinelt mot et celleatlas (kunstig intelligens) og software kommer med forslag til hva slags celler det er i blodutstryket
  • Bedre sporbarhet og dokumentasjon: Arkivering av bilder med vurdering og signatur i software. Bilder av cellene kan evt lagres i journaldokument i DIPS.
  • Morfologi blir mer tilgjengelig på lab slik at bioingeniørene som vurderer resultater fra instrumentene kan bruke cellenes utseende til hjelp i vurderingen.
  • Felles server for hele Vestre Viken: Utstryk kan vurderes umiddelbart, og bildene kan sees på av kollegaer ved andre sykehus for second opinion/opplæring.

Anskaffelse av instrumenter og felles server-løsning i Vestre Viken er samlet en stor investering.

Trude Steinsvik er svært takknemlig for at Venner av Bærum sykehus og Sanitetskvinnene i Hønefoss hver bidro med 700.000 kroner til anskaffelsen, og sier at uten disse gavene hadde det tatt flere år før dette hadde vært innført.

Den nye teknologien benytter kunstig intelligens og bidrar til økt pasientsikkerhet.
Det er nylig gjennomført markeringer både på Bærum sykehus og på Ringerike sykehus hvor prosjektleder Mette Ekfelt Johansen fortalte mer om digital morfologi og instrumentene ble demonstrert. Venner av Bærum sykehus og Sanitetskvinnene i Hønefoss fikk blomster og en stor takk for deres viktige støtte.

Stor takk til Venner av Bærum sykehus og Sanitetskvinnene i Hønefoss.

SANITETSKVINNENE. Sanitetskvinnene i Hønefoss og ansatte i Vestre Viken. Fra venstre: May Janne Botha Pedersen, Diaa Hassaf, Ell

SANITETSKVINNENE. Sanitetskvinnene i Hønefoss og ansatte i Vestre Viken. Fra venstre: May Janne Botha Pedersen, Diaa Hassaf, Ellen Bøvre, Synnøve Norheim Gulbrandsen, Ellen Strøm Fiane, Trude Steinsvik, Lillann Aslaksrud (foran), Ada Mørk Jacobsen, Mette Ekfelt Johansen og Kathrine Berntsen. (Foto: Elin Iversen, Ringerikes Blad)