God fremdrift for prosjekt Helselogistikk

Med slagordet tryggere, enklere og raskere pasientforløp er arbeidet godt i gang med å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikk.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.05.2020
Sist oppdatert 11.01.2024

​Prosjektet tar sikte på å forbedre logistikken i sykehusene i Helse Sør-Øst. Målet er at det skal bli kortere ventetid for både pasienter og personell. Nye tekniske løsninger skal bidra til å øke effektiviteten i pasientforløpet og utvalgte arbeidsprosesser.

Fra fysisk til digital hverdag

Til tross for en utfordrende periode har prosjekt Helselogistikk hatt full fremdrift, og teknologidirektør i Vestre Viken Cecilie B. Løken, er optimistisk på prosjektets vegne.

- Jeg er veldig imponert over at prosjektet har klart å holde fremdriften til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien. Det har vært mye jobb og stor uforutsigbarhet i helseforetakene, men prosjektet har klart å finne gode løsninger hele veien, forteller Løken.

Løken sitter i den regionale styringsgruppen og presiserer at prosjektet er viktig for Vestre Viken.
 
- Vi i Vestre Viken gleder oss til å starte med de konkrete forberedelsene for å ta i bruk nye løsninger for helselogistikk. Alle sykehusene ønsker seg nye IKT-systemer på dette området, og det er spesielt viktig for oss å få tatt i bruk nye løsninger i god tid før innflytting i nytt sykehus i Drammen. Vi venter bare på at kontrakten blir inngått for å komme videre til neste fase som blir en innføringsfase, forklarer Løken.
 

Regionalt prosjekt i regi av Helse Sør-Øst

Helselogistikk er et regionalt prosjekt som ledes av Helse Sør-Øst. Eli Stokke Rondeel, som leder styringsgruppen for prosjektet, forteller at det er stort engasjement blant alle helseforetakene i regionen. 

- Prosjekt Helselogistikk har som mål å skape bedre pasientflyt og arbeidsoppgaver, og bidra til å optimalisere logistikken i sykehus ved hjelp av et elektronisk støtteverktøy som innhenter og deler informasjon. Pasientene skal kunne legge inn informasjon selv og få tilgang til informasjon på mobile enheter, forteller Rondeel.

Prosjektleder er Eldrid Schei som er innleid via Sykehuspartner. Hun kan fortelle at det er mange leverandører som er interessert i å levere tilbud, og at prosjektet nå er i en dialogfase med leverandørene. Etter planen skal rammeavtale med leverandør(er) inngås før jul. Schei vil berømme både helseforetakene og leverandørene for et godt samarbeid i en krevende periode. 

- Vi har lagt stor vekt på involvering av helseforetakene i prosjektet, og vi er glade for at både foretakene og leverandørene har vært fleksible og løsningsorienterte i forbindelse med koronapandemien. Det har vært helt avgjørende for å holde fremdriften, sier Schei.

Imponert og spent på fortsettelsen 

Jan Terje Henriksen, spesialrådgiver ved Drammen sykehus i Vestre Viken, er tungt involvert i det regionale prosjektet som leder for funksjonell gruppe og innføringsgruppen. I likhet med Løken, er også Henriksen imponert over innsatsen som er lagt ned til tross for en annerledes jobbhverdag. 

- Jeg syntes det er utrolig sporty at folk i Vestre Viken og i de andre foretakene i Helse Sør-Øst som har blitt satt til andre oppgaver i forbindelse med koronapandemien har funnet andre løsninger og andre personer sånn at man har klart å beholde fremdriften, sier Henriksen. Leverandørene har også vært på tilbudssiden i denne perioden, og det er første gang vi har holdt leverandørmøter på Skype – noe som har fungert forbausende bra, legger Henriksen til.


Helselogistikkanskaffelsen er delt inn i tre områder

 

Område A: Innsjekk og oppgjør

Dette er en ren ankomstregistrering av pasient og betaling. Målet er at pasienten skal kunne sjekke inn på sin egen mobiltelefon eller innsjekkingsterminal og deretter betale digitalt etter at timen er gjennomført.
 
Helselogistikk

Område B: Oversikt over pasienter og ressurser

Her handler det om tilgang på informasjon, ressursstyring og drift. Digitale oversiktstavler gjør det enklere for de ansatte på sykehuset å få oversikt. Det blir en visuell fremstilling over pasienter på posten, hvem som er meldt inn og ulike parametre til pasienten. Dette er med på å gjøre hverdagen bedre og mer oversiktlig for ansatte på sykehuset, og det blir enklere å delegere ansvar og bestille servicefunksjoner.
 
Fra spredt til samlet informasjon

Område C: Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Målet her er at det skal bli enklere å få tak i eller få varslet rett person til enhver tid. Når ansatte logger seg på systemet får de tildelt en rolle. Denne rollen avgjør hvilke tilganger den ansatte har og hvilke varsler som gis, som f.eks. vakthavende kardiolog eller sykepleier på post. Dette kan føre til et mer effektivt og mer stille sykehus - ettersom det går raskere å finne rett person til rett tid.
 
Fra å lete etter info til å få den