Forskningspris til Drammenslege

Emma Satrell er tildelt Norsk barnelegeforenings forskningspris for beste publikasjon i 2021.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.06.2022
Sist oppdatert 10.06.2022

Artikkelen Satrell fikk prisen for, handler om gassutveksling i lungene hos ekstremt for tidlig fødte barn, og hvordan denne utvikler seg etter som barna vokser opp. Resultatene viser at gassutvekslingen er dårligere hos disse barna til forskjell fra barn som er født til termin. Videre viser forskningen at denne forskjellen er noe som vedvarer også etter at barna har blitt voksne. 

Prisen fikk hun i skarp konkurranse med mange andre, og den ble delt ut på barnelegeforeningens årsmøte. 

Satrell understreker at selv om gassutvekslingen framstår klart lavere enn hos terminfødte kontroller, så har andre studier fra hennes forskningsgruppe vist at gjennomsnittlig fysisk kapasitet i denne samme gruppen premature nesten er på linje med de samme terminfødte kontrollene. 

– Vi vet derfor enda ikke hva disse funnene betyr og det er derfor svært viktig at helseforetakene setter av midler til denne typen forskning. Vi investerer store midler i livreddende nyfødtmedisinsk intensivbehandling, men bruker langt mindre ressurser på forskning som belyser hva slags liv disse små sårbare barna vil få, sier hun.

Forskningen har Emma Satrell gjort i samarbeid med et forskningsmiljø ved Haukeland sykehus i Bergen. Hun har inntil nylig vært ansatt som LIS-lege ved Drammen sykehus, og starter i disse dager på OUS for å få sin nødvendige praksis i forbindelse med spesialistutdanningen. 

Emma Satrell er svært fornøyd med å få denne prisen, og håper at dette kan inspirere andre unge forskere til å engasjere seg i oppfølging av denne sårbare gruppen hvor overlevelse kun forekom unntaksvis før 1980-tallet.

– Det er hyggelig å få anerkjennelse for det arbeidet man har gjort. Jeg håper at resultatene i vår forskning vil føre til endret og enda bedre oppfølging av barn som er ekstremt for tidlig født, sier hun.