Forskning gir ekstra levetid

- Med en tablett om dagen gir vi pasientene våre ekstra levetid, med god livskvalitet og tilnærmet normal livsførsel, sier overlege og forsker Odd Terje Brustugun.

Publisert 26.06.2019
Sist oppdatert 13.01.2023
Forksning onkologisk avdeling Drammen sykehus
Avdelingsoverlege Leiv S. Rusten (t.v.) er stolt av forskningsmiljøet ved onkologisk poliklinikk på Drammen sykehus. Her sammen med blant annet overlege og forsker Odd T. Brustugun (i skjorte) og PhD-kandidat Inger J. Z. Eide (i rosa jakke).

I løpet av de siste par årene har han bygget opp en betydelig forskningsaktivitet ved Onkologisk poliklinikk på Drammen sykehus, med fokus på kliniske studier innen lungekreft.

Det pågår for tiden fem lungekreftstudier ved enheten, og flere er i planlegging.

Ved hjelp av eksterne midler er det blant annet ansatt en PhD-kandidat (forskningsstipendiat) og to forskningssykepleiere. I tillegg er det et godt samarbeid med røntgenavdelingen, laboratoriet og Avdeling for patologi på Drammen sykehus, og forskningsmidlene finansierer deltidsstillinger på både røntgenavdelingen og laboratoriet.

Livsforlengende resultater

I en av studiene, kalt TREM, kan forskningen til Brustugun og hans kolleger vise til betydelige livsforlengende resultater for pasientene.

- Den nye kreftmedisinen osimertinib har svært lite bivirkninger og kan bremse spredningen av lungekreft, sier Inger Johanne Zwicky Eide som er onkolog og forskningsstipendiat blant annet på dette prosjektet.

200 pasienter har deltatt i denne studien. Felles for pasientene er at det er påvist langtkommet lungekreft med spredning og at de ikke lenger responderer på ordinær behandling.

Pasienter fra flere land

Avdelingsoverlege Leiv Sindre Rusten er stolt av forskningsmiljøet som er etablert ved onkologisk poliklinikk på Drammen sykehus.

Rusten trekker også fram en annen studie, som kalles FIOL. Dette er en multisenterstudie som inkluderer pasienter fra Norge, Sverige, Danmark og Litauen – og som altså ledes fra poliklinikken han har ansvaret for.

Brustugun forteller at de startet FIOL-studien høsten 2018 og at totalt 100 pasienter vil delta.
På mange måter bygger denne studien videre på TREM-studien, ved at pasientene har samme type mutasjon, men her gis medisinen til pasienter som ikke har mottatt kreftbehandling tidligere. 

En viktig del av denne studien er å forske på hvilke pasienter som har størst effekt av den nye kreftmedisinen og hva som skjer inne i kreftsvulsten når medisinen ikke lenger har noen virkning.